همیاری

پروژه های اجرائی و سیمای نهاد مردمی به کمک مالی شما نیازمند است


ادامه مطلب...


اخراج آقای دکتر همایون صدوقی از هیات امنا و عضویت در نهاد مردمی چاپ نامه الکترونیک

در ویدئو کلیپی که اخیرا از سوی آقای دکتر همایون صدوقی دریوتیوب منتشر شد، علاوه بر اتهاماتی که به اعضای هیات امنای نهاد مردمی نسبت دادند، استعفای خود را از هیات امنا و عضویت در نهاد نیزدرخواست نموده بودند. پس از موافقت اولیه رئیس هیات امنای نهاد مردمی با درخواست استعفای ایشان از هیات امنا، رسیدگی به درخواست استعفایشان از عضویت نهاد به ارائه اسناد اتهامات ایشان ظرف ۴۸ ساعت ، موکول گردید.

هیات امنای نهاد مردمی در نشست مورخ چهارم ماه مه ۲۰۱۳  پس از بررسی جوانب مختلف انتشار این ویدئو و درخواست های ایشان، با توجه به:

1-     نادیده گرفتن روش های مدون در آئین نامه نهاد مردمی برای طرح هرگونه شکایت و یا اختلاف از سوی هریک از اعضای نهاد به گروه حل اختلاف،

2-    عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به ادعاهایشان در این ویدئو در مهلت مقرر و تا زمان نشست هیات امنا که بمنزله وارد کردن اتهامات بی اساس و پایه و سند به نهاد از سوی یک عضو هیات امنا بعنوان امین رای دهندگان می باشد،

3-    انتشار این ویدئوی سراسر دروغ و بهتان در مقطعی که شائبه خودشیرینی برای ارتقا در نهادی دیگر را متبادر به ذهن می نماید،

به این نتیجه رسید که آقای دکتر همایون صدوقی شایستگی حضور در خانواده نهاد مردمی که پایبندی به مقررات و صداقت در گفتار و کردار از اصول خدشه ناپذیر آن هست ، را نداشته و تصویب نمود که ایشان نه تنها از عضویت در هیات امنا بلکه از عضویت در نهاد مردمی نیز اخراج شوند.

 

نظر خود را بنویسید

کوشش نمائید نظرات خود را به پارسی بنویسید. شما می توانید از گوگل تایپ برای تبدیل پینگلیش به پارسی بهره مند شوید
نطراتی که حاوی واژه های زشت باشد آن واژه ها پاک می شوند
نظر شما پس از بررسی و تائید در سایت منتشر می شود


مقالات و مطالب گزینشی و یا ارسالی هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند در راستای باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما به مفهوم تائید مضمون و محتوای آنها از سوی نهاد مردمی نیست

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید


آرشیو برنامه های سیمای نهاد مردمی

سرزمینمان ایران

yazd4.jpg

رویداد هفته

14مهر
ـ برگزاری اولین جلسه مجلس شورای ملی پس از پیروزی نهضت مشروطه (1285 ش)


مبارزات مردمی

Image14.jpg
آدرس پستی نهاد مردمی

The New Iran, Inc.
4570 ;Van Nuys Blvd #197
Sherman Oaks, Ca. 91403 USA

تلفن های تماس با نهاد مردمی در امریکا
همیاری مالی‌ 636-442-4200
دفتر مرکزی نهاد مردمی 855-639-4726
ثبت نام تلفنی و عضویت با نام مستعار 650-616-3900
Copyright © 2010-2015
All Rights Reserved
ایمیل تماس
info@nahademardomi.com