جناب آقای رندی فوربز
عضو کنگره
مجلس نمایندگان ایالات متحده
واشینگتن دی سی

در مصاحبۀ اخیر خود با فاکس نیوز، و همجنین در تارنمای خود، از واژه ای جعلی برای نام خلیج فارس استفاده نموده بودید.  می خواهیم به شما یادآوری کنیم که سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، کتابخانه کنگره آمریکا، مجلس عوام انگلستان، همه از نام قانونی و تاریخی خلیج فارس استفاده می کنند.
برای دیدن نقشه های رسمی سازمان ملل به این تارنماها رجوع کنید:


http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/iran
http://www.un.org/Depts/dhl/maplib/docs/escwa.pdf
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/qatar.pdf 


برای نقشه رسمی وزارت امور خارجه آمریکا به این تارنما رجوع کنید:

http://www.state.gov/p/nea/ci/ir/


برای موضع رسمی دولت انگلستان به تارنمای زیر رجوع کنید:

http://features.kodoom.com/en/iranian-diaspora/official-british-and-un-acknowledgment-on-the-correct-name-for-persian/v/1111/


 
امیدواریم که این مدارک هرگونه ابهامی را که شما و همکارانتان ممکن بود در این مورد داشته باشید برطرف کرده باشد.  لطفا به کارکنان دفترتان تذکر دهید که دیگر هیچگاه از هیچ نامی جز نام قدیمی و همیشگی خلیج فارس استفاده نکنند.
 
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

hojreh.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image4.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید