نام شیران برانداز
شناسه هدف اصلی ما براندازی رژیم جمهوری اسلامیست درراستای مبارزات بدون خشونت وهمسو با شاهزاده رضا پهلوی
مدیر محسن محمدی

ایمیل تماس

تلفن تماس

 
تارنما  
تلگرام https://telegram.me/shiranbarandaz تعداد مشترکین 2249
در تاریخ 5 مه 2018
اینستاگرام http://www.instagram.com/shiranbarandaz تعداد مشترکین 175
در تاریخ 5 مه 2018
گوگل پلاس   تعداد مشترکین
در تاریخ
فیس بوک https://www.facebook.com/groups/150480308947825 تعداد مشترکین 852
در تاریخ 5 مه 2018
رسانه ها    
بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran27.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image22.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید