برای آشنائی بیشتر با این سازمانها که همانند نهاد مردمی پرچمداری شاهزاده رضا پهلوی را در مبارزه برای استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران پذیرفته اند روی لوگوی هر سازمان کلیک کنید.

سازمان های همراه :

بسوی ازادی
حامیان رضا شاه دوم
دخت یوتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻜﻮﻻﺭ دﻣﻮﻛﺮاﺕ(ﭘﺎﺩﺷﺎهی ﭘﺎﺭﻟﻤﺎنی)
سامانه دمکراتیک پادشاهی پارلمانی حزب پان ایرنیست
شاخه برون مرزی
           
سربازان گمنام قادرسیه
گارد جاویدان
حزب ایران بزرگ
گروه میهن آریائی
دلاوران ایران زمین ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﻛﻮﺭﺵ (اتحاد) الفبای آزادی
           
   
 ایران نوین
 جنبش پادشاهی
کاوگان ایران
 پندآموزان تاریخ افشاگری شیران برانداز مهرگان
           
         
 کمپین نافرمانیهای مدنی
 ندای ایران
 ایران وطنم آزاد
 دو کلوم حرف حساب
 انجمن انسان آگاه
ایران ققنوس
           

 

سازمانهای همسو:

       
     
جنبش زنان
پیشاهنگ ایران
حزب سکولار
دمکرات ایران

 

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

iran111.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image24.jpg

ازپشتیبانی مالی شما سپاسگزاریم