برای آشنائی بیشتر با این سازمانها که همانند نهاد مردمی پرچمداری شاهزاده رضا پهلوی را در مبارزه برای استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران پذیرفته اند روی لوگوی هر سازمان کلیک کنید.

سازمان های همراه :

بسوی ازادی
حامیان رضا شاه دوم
دخت یوتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻜﻮﻻﺭ دﻣﻮﻛﺮاﺕ(ﭘﺎﺩﺷﺎهی ﭘﺎﺭﻟﻤﺎنی)
سامانه دمکراتیک پادشاهی پارلمانی حزب پان ایرنیست
شاخه برون مرزی
           
سربازان گمنام قادرسیه
گارد جاویدان
حزب ایران بزرگ
گروه میهن آریائی
دلاوران ایران زمین ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﻛﻮﺭﺵ (اتحاد) الفبای آزادی
           
     
      افشاگری شیران برانداز مهرگان
           

 

سازمانهای همسو:

     
      جنبش پادشاهی
کاوگان ایران
جنبش زنان
پیشاهنگ ایران
حزب سکولار
دمکرات ایران

 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید