برای آشنائی بیشتر با این سازمانها که همانند نهاد مردمی پرچمداری شاهزاده رضا پهلوی را در مبارزه برای استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران پذیرفته اند روی لوگوی هر سازمان کلیک کنید.

سازمان های همراه :

 

 

 

 
 بسوی ازادی
 سربازان شهریار رضا شاه پهلوی  دخت یوتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻜﻮﻻﺭ دﻣﻮﻛﺮاﺕ(ﭘﺎﺩﺷﺎهی ﭘﺎﺭﻟﻤﺎنی) 
سامانه دمکراتیک پادشاهی پارلمانی  حزب پان ایرنیست
شاخه برون مرزی
           
           
   گارد جاویدان
حزب ایران بزرگ
 گروه میهن آریائی
 دلاوران ایران زمین   ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ ﻛﻮﺭﺵ   (اتحاد) الفبای آزادی 
           
           
           
           

 

 سازمانهای همسو:

         
        جنبش زنان
پیشاهنگ ایران
 حزب سکولار
دمکرات ایران

 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran6.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید