در تاریخ ادبیات فارسی کمتر شاعری را میتوان یافت که به شیرینی ، شیوائی و روانی خواجه شمس الدین محمد بن محمد معروف به « حافظ » سروده باشد. در باره ی او  و تحلیل و تفسیر اشعارش مقالات و کتابها و نظریات جورا جور و متعددی به رشته ی تحریر در آمده است . اصولأ تفسیر اشعار از دریچه دید شاعر بعقیده اینجانب بصواب نیست چون انسان نمیتواند بطوریقین ادعا کند که شاعر منظور و مقصودش از سرودن فلان غزل همان است که مفسراز آن بر داشت میکند. البته هر کس حق دارد نظر خود را در مورد چگونگی افکار شاعر وتفسیر شعرش بیان دارد بنا براین آنچه اینجانب در اینجا از دریچه ی نظر حافظ مینگارم برداشت شخصی خودم ازغزلیات ایشان است....

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

baldar2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image16.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید