حدود دو ماه پیش سازمان میراث فرهنگی خوزستان مجوز یک طرح را در حریم درجه یک چغازنبیل هفت تپه صادر کرده است. و 600 هکتار از حریم این اثر جهانی را برای جنگل کاری صنعتی در اختیار شرکتی گذاشته که طرح را ارائه داده است.
در مقابل پرسش دوستداران میراث فرهنگی، مسئولین پایگاه چغازنبیل و هفت تپه گفته اند که در جریان صدور این مجوز نبوده اند. محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این زمینه به خبرنگاران گفته که هر طرحی قبل از اجرا باید که مورد بررسی و سپس تایید و تصویب سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد و مدعی شده که چنین مجوزی نمی تواند صادر شده باشد.

    با رسيدن نوروز 1362 چهار سالی می شد که سرزمینی را، که برایم محبوب ترین تکه ی حاک جهان است، ترک کرده و به لندن رفته بودم. در تمام آن سال ها به کسی می ماندم که گنجینه ی با ارزش و بزرگی را گم کرده و، با این که می داند گنجینه اش کجاست، اما هر چه دست بسويش دراز می کند به آن نمی رسد. این حس، بیشتر اوقات، از همان اواخر سال 58 که ایران را ترک کرده بودم، مرا رها نمی کرد.
    از نوجوانی بارها به اروپا و آمریکا رفت و آمد داشتم و گاه مدت ها مقیم کشورهای اروپایی بودم. اما این جدایی از زادگاه و سرزمینم چیز دیگری بود؛ برای اولین بار در زندگی ام معنا و درد تبعید، اگر چه تبعیدی خودخواسته، را درک می کردم و عجیب این بود که نزدیکی های هر نوروز، این حس شدیدتر و سنگین تر می شد.


با زندانیان سیاسی در بندهای زندان رجایی شهر اشنا شویم. کسانی که در دفاع از آزادی ماهها و سالهاست در این زندان هستند. به مناسبت سال نو با ارسال نامه به این عزیزان به انها پیام بدهید که فراموش نشده اند و در این ایام نوروز به یادشان هستیم.

نوروز، روز نو، روز امید، روز لبخند شادی بر لب  کودک و پیر و جوان
نوروز، یادگار اندیشه نیاکان و هزاران سال جشن بزرگ ملت بزرگ ایران
نوروز نخستین روز بهار، بهار زندگی، روز دوباره تولد زیبائی ها و جان
نوروز، به به چه روزی، به به چه زیبا فرهنگی،  فرهنگ ملت بزرگ ایران

در آستانه ی نوروز ايرانی، که نشانه ی روشن فرهنگ انسانی و خردمدار ما است.
در آستانه ی نوروزی که پايه و گوهر آن بر حضور بی ترديد انسان و بايستگی شادمانی  او نهاده شده،
در آستانه ی نوروزی که زايش دوباره ی طبيعت را به درسی در بهتر بودن و بهتر زيستن تبديل می کند،
در آستانه ی نوروزی که آمدنش نشانه ی همبستگی و آشتی انسان ها با يکديگر و با طبيعت  است،


هم میهنان گرامی

در این روزها که به پیشواز نوروز می رویم، بجاست که از تلاشهای پرارج و پیوستـۀ شما برای بازگرداندن آزادی و مردمسالاری به ایران و ایرانیان سپاسگزاری کنیم
نوروز، این یادگار پرارج نیاکان، شراره فروزان فرهنگ ایرانزمین، نشانی ز روزگاران یگانگی و بزرگی ایران را به شما و خانواده ایران دوستتان شادباش می گوییم
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

yazd.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید