فردوسی بزرگ

از کتاب آثارالباقیه نوشته ابوریحان بیرونی: کورش که کیخسرو است (بیرونی، ١٣٨۶: ص ۱۵۲).

دکتر جلال خالقی مطلق (از برترین شاهنامه پژوهان جهان): تشکیلات فرامانروایی در شاهنامه همان تشکیلات هخامنشی است…. کیخسرو درواقع همان کوروش و چهره افسانه‌ای کوروش بزرگ است… (ن.ک: هخامنشیان در شاهنامه)

با وجود پژوهش‌های ارزشمند، درباره شاهنامه و تاریخ ایران، هنوز عده‌ای بیان می‌کنند که از کوروش و هخامنشیان در شاهنامه یاد نشده است! حتی برخی از این گفته‌ها بهره می‌برند و به کوروش ستیزی می‌پردازند.

مشخص نیست از چه رو این حساسیت تا این حد برای کوروش وجود دارد، در حالی که نام بسیاری از پادشاهان ایران که وجود آن‌ها در تاریخ ایران به اثبات رسیده، به صورت مستقیم و دست نخورده در شاهنامه نیامده است.

در ادامه خواهیم دید که روایت‌های مربوط به کوروش در جای جای شاهنامه به چشم می‌خورد. تعجب آور است که برخی اسکندر شاهنامه را بدون چون و چرا همان الکساندر مقدونی می‌دانند اما کوروش را کیخسرو نمی‌دانند! آشکار است که کیخسرو در شاهنامه بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد.


    چند سالی است که - علاو بر حکومت اسلامی و وابستگان آن که مستقیم وغیر مستقیم، رسمی و غیر رسمی از استقبال مردمان و حضورشان در پاسارگاد در روز کورش بزرگ و لحظه سال تحویل جلوگیری می کنند - دیگرانی نیز هستند که، درست در آستانه ی روز کوروش بزرگ، مطالبی را علیه کوروش و یا علیه کسانی که در بزرگداشت این روز می کوشند منتشر می کنند، و بی آنکه اشاره ای به وضعيت اسفناک کشور و تلاش مردم گريزان از حکومت اسلامی در راستای بزرگداشت نقاط روشن تاريخ شان اشاره ای داشته باشند می کوشند تا آنان را با برچسب زدن های بی پایه از اين کار باز دارند.
    در اينگونه نوشته ها کوشش می شود تا با شعبده بازی های زبانی و در هم کردن دوغ و دوشاب اين پيام به مردم داده شود که شما اگر يک روز، آری فقط يک روز، از تقويم تان به گراميداشت مردی اختصاص دهيد که جهانيان در برابر بزرگ منشی و دهش مهم اش به تاريخ بشريت لب به تحسين می گشايند، آن هم در زمانه ای که ايران همچون  خانه ی تعصب و فرهنگ ستیزی و زندان و شکنجه و اعدام  شناخته می شود، نژاد پرست یا فاشیست هستید.

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت روز کوروش بزرگ
          ديگرباره به آستانه ی روز کوروش بزرگ، روز صدور منشور او، رسيده ایم؛ تنها روزی از تاریخ سرزمین مان که بزرگداشت شخصیتی به شکلی خودجوش و از سوی مردمان، و نه از سوی هیچ دولت و حکومتی، به شکلی گسترده برگزار می شود.  
          انسان ایرانی، اگرچه اکنون، از نظر سیاسی و از نظر حقوق بشری، در یکی از دوران های سخت تاریخ خود زندگی می کند، و با این که حتی برخی از ارزش ها و موهبت هایی را که مردمان در دوران باستانی خود داشتند از دست داده و با چشم حسرت به آن گذشته ی دور می نگرد، اما بخوبی به اين واقعيت نيز آگاه است که نمی توان تنها با معیارهای آن دوران ها زندگی کرد. انسان امروز هزارها سال را همراه با مهم ترین و سخت ترین تجربیات بشری از سر گذرانده، و جهانی را ساخته که با همه ی دردها و مشکلاتی که هنوز گريبانگير آن است افتخار می کند که بر تارک قوانین جهانی اش اعلامیه ای می درخشد که نام «حقوق بشر» را دارد.
          و به دلیل درک همين «حقوق بشر»، به معنای امروزی اش، نيز هست که خواسته های او، با دوران باستان و قرون وسطی و حتی با یک قرن پیش تفاوت هایی شگرف کرده. اما هیچ کدام از این تفاوت ها سبب نمی شود که مردمان جهان وامدار بزرگانی نباشند که نخستین سنگ های بنای این گونه ارزش ها را ریخته اند.
          و در پهنه ی تاريخ جهان یکی از این بزرگان کوروش بزرگ است که به عنوان مهم ترین چهره ی سیاسی همه ی تاریخ ایران شناخته می شود.


ساربان بیمروت، کـاروان جهل را آهسته ران
توشه ی تزویر ومکر زاهد خود بین، متاع محمل است

نگاهی به تاریخ فرهنگ وادبیات ایران می بینیم که اجداد ما درایران باستان هر ماه جشنهائی بر پا میکردند  بعضی از این جشنها حتی تا سده ی سه ی «یزدگردی» کم و بیش بر گذار میشده است. این اعیاد بیشتر به سبب رویدادهای ملی بوده که طی سده های متمادی رخ داده است.  بر گذاری آنها نه تنها باعث تنوع زندگی میشده بلکه موجب گردهم آئی ،تماس با یکدیگر ،دوستی وپیوستگی  میگردیده و بدان وسیله روح یگانگی و میهن دوستی را در آنها زنده ،استوار و مستحکم میکرده است در نیم کره ی شمالی زمین طبیعت چهره ی زیبای خود را در اردیبهشت ماه بنمایش میگذارد:
 
مه اردیبهشت دشت و دمن آلاله زاران است
ریاحین لاله و نسرین تو گوئی مشک باران است

فرحبخش و طرب انگیز کنار جویباران است
صفا با گلعزاران خوش میان مرغزاران است

زهرسوئی طنین صوت شورانگیز مرغان است
به هر شاخی سماع و نغمه های عندلـیـبان است

دلم سودای صــــــــحـرا و چــمـن دارد
هــوای باغ و بـــــــــــــستان وطن دارد


بنا بر گزارشات تازه ای از ایران «کاخ بردک سیاه» محل اقامت زمستانی داریوش هخامنشی امپراتور ایران و آثار با  ارزشی که در آن است به سرعت در حال نابودی است.

کاخ بردک در سال 2001 به وسیله گروهی از باستانشناسان و به سرپرستی باستانشناس سرشناس احسان یغمایی در شهرستان بوشهر، ایران  از زیر خاک بیرون کشیده شد. در ساخت کاخ بردک سیاه از دو نوع سنگ سیاه و روشن استفاده شده که جنس و رنگ آن ها در  نوع خود منحصر به فرد هستند. همین طور در کاوش ها مقدار زیادی طلا به دست آمده که کارشناسان حدس می زنند روکش درهای چوبی تالار بوده اند. این طلاها از ابتدا در اختیار سازمان میراث فرهنگی بوشهر قرار داده شد.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

shekhlotfollah.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید