اخیرا سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان بر سر مالکیت کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران درگیر شده اند. سازمان میراث فرهنگی معتقد است از آنجا که  کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی با هزینه بیت المال احداث شده، آن ها جزو اموال خاندان پهلوی به حساب نمی آیند و  میراث فرهنگی مردم اند.

    طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی می گوید: براساس ماده یک لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب سال 59، کلیه کاخ‌ها ازجمله نیاوران و سعدآباد با محوطه ها و تأسیسات آن‌ها برای ایجاد موزه در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سپس(سازمان میراث‌فرهنگی) قرار گرفته است.

    ولی سازمان مستضعفان با استناد به ماده 49 قانون اساسی و گفته خمینی در آغاز انقلاب، که این اموال را جزو اموال غصبی می دانست، مالکیت آن را از آن سازمان مستضعفان می داند.


همه می دانیم که «سیزده به در» اولین روز گرامیداشت طبیعت در ایران باستانی ما و جهان است. اما متاسفانه جمهوری اسلامی و یا برخی از کسانی که جشن های ملی ما را برنمی تابند، نام «سیزده به در» را حذف کرده و نام «روز طبیعت» را برای این روز به کار می برند

 ما دوستداران فرهنگ ایرانزمین نام سیزده به در را از کنار «روز طبیعت» برنمی داریم .« سیزده به در» سیزده به در است

این نوع حذف کردن ها از آغاز انقلاب شروع شد: هر چه را توانستند ممنوع و حذف کردند، و هر چه را زورشان نرسید نامش را عوض کردند.

 

این قلم بنا بر پژوهش هاى خود استوره ى سیزده را در رابطه باایزد تیشترفرشته باران و اناهیتا " او كه تخمه ى همه ى مردان راپاك كند و زهدان همه ی زنان را برای زایش  / از آلایش بپالاید "  ۱می داند

نیك آگاهیم كه "فلات ایران در درازای تاریخ با شرایط ویژه خود همیشه با مشكلی به نام كم آبی روبرو بوده ، به طوریكه   كم بارانی  را از گاه ورود آریایی ها به فلات قابل تصور ساخته و زمینه شناخت مارا نسبت به آنچه در  یشت ها  به نام نبرد فرشته باران و دیو خشكسالی آمده است آسان می سازد " ۲

پس آیین سیزده در برگیرنده ى باران خواهى و همسر یابى است كه هر دو بر اصل زایش طبیعت و انسان می چرخد . برآیند چنین اصولى است كه نحوست عدد ۱۳را غبارى از ره دور رسیده  می داند و بس.


روز جمعه، 24 مارچ 2017، شورای امنیت سازمان ملل، در قطعنامه ای اعلام کرد که از این پس ویرانگران عمدی میراث فرهنگی را می توان مورد تعقیب قرار داد. این قطعنامه که در راستای حفاظت از میراث فرهنگی می باشد،  هشداری است جدی نسبت به «پاکسازی فرهنگی» در خاورمیانه، آسیا و آفریقا.(1)

    همزمان با انتشار اين قطعنامه، خانم ایرنیا بوکووا، مدیر کل سازمان یونسکو، نيز ضمن این که قطعنامه را «تاریخی» خواند، گفته است که: « قطعنامه ی شورای امنیت نشان ‌دهنده ی اهمیت میراث فرهنگی برای صلح و امنیت است... تخریب عمدی میراث فرهنگی یک جنایت جنگی است، که به تاکتیکی جنگی برای پاکسازی فرهنگی بدل شده است.»


 

بنیاد میراث پاسارگاد، به رسم هر ساله ی خود، امسال نیز، در آستانه ی بزرگترین و مهم ترین عید و جشن ایرانیان، نامی را یرای سالی که از راه می رسد انتخاب و پیشنهاد می کند.

این انتخاب، چون همیشه، در چارچوب نگاهداری و نگاهبانی از میراث های فرهنگی و تاریخی ایرانزمین انجام می گيرد.

هدف بنیاد میراث پاسارگاد از نامگذاری این سال ها متوجه ساختن مردمان به ارزش های کم نظير میراث های فرهنگی و تاریخی ایرانزمین، در طول تاریخ، بوده است؛ میراث هایی که به دلیل بی توجهی، تبعیض، و یا فرهنگ ستیزی در سایه قرار گرفته و یا در خطر ویرانی و نابودی افتاده اند.

یکی از این میراث ها شخصیت های بزرگی هستند که به دلیل استثنایی بودن در حوزه های علمی، ادبی، سیاسی، و فرهنگی دهش های مهمی به تاریخ سرزمين ما و به جوامع بشری داشته اند و می توانند در فهرست «میراث جهانی غیرملموس جهانی» قرار گیرند. این افراد متاسفانه حتی در فهرست «میراث ملی غیرملموس» ما نیز جایی ندارند.       از گذشته های دور هزاره ای، در ميان آنچه برای ما باقی مانده مجموعه ای نيز از «جشن» ها وجود دارد که سال و فصل و ماه و روزمان را نقطه گزاری می کنند. برخی از ويژگی های اين جشن ها بسيار فکر برانگيزند، آن سان که مرا هم - که نه تاريخ دانم و نه آئين شناس و مقوم - بر می انگيزانند تا درک خود را از برخی از آن ويژگی ها بازگو کنم.

       نخستين ويژگی اين تقويم اصيل و باستانی آن که در سراسرش از عزاداری و اندوه خبری نيست. نه کسی بر مرگ زرتشت بر سر می کوبد و نه سوم و هفتم و چلهء قديسی را به خاک بر سری می گذراند؛ و داريوش شاه اش، در ستايش خداوندی که بدان باور دارد، از او بابت آفرينش «شادی» سپاس می گذارد.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran11.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید