موسیقی زنجیر زرینیست که آسمان را به زمین پیوند میدهد.
موسیقی همزمان با پیدایش انسان پا به عرصه ی وجود گذاشته است زبانیست که تمام جانداران عالم آن را درک میکنند
شعر و موسیقی را ازانسان گرفته تا پرندگان و درندگان روی زمین میفهمند / احساس میکنند و از آن لذت میبرند.


بلبل بروی شاخسار گوید چنین در گوش یار
با من بیا در سبزه زار تا عشق بی پروا کنیم
و اما حیله گران ریاکاریکه از هر ابزاری بخصوص ابزاردین برای هموار کردن راه مفتخوری و چپاول خود استفاده میکنند موسیقی شاد را که بقول آنها مایه ی « لهب و لعب » است منع وحرام اعلام میدارند  این طایفه بطور کلی مخالف هر گونه سرور و شادمانی انسانها میباشد  مدح و ثنا و رجز خوانی توام با غم و اندوه و گریه و زاری که بوی خون از آن بمشام میرسد و روضه خوانها و تعزیه گیران آن را عرضه میدارند ( رجزخوانی جنگ وقایع کربلا) موسیقی دلخواه این قشر منحط  جهل پرور و فریبکار است....


در واقع کهن ترین ادبیات هر ملتی را سروده ها و مناجات تشکیل میدهند..
سروده ها « گاتهای زرتشت» کهن ترین اشعار و آهنگ هائیست که برای ما بیادگار مانده است .
«گات» بمعنی شعر و سروده  در زبان پهلوی «گاس» و در فارسی مدرن به «گاه» تبدیل گردیده است  ازآن در زبان موسیقی مدرن امروزی بنام آهنگ و «نت» استفاده میشود مانند دستگاههای  « سه گاه / چهار گاه » و غیره..
موئبدان زرتشتی «اوستا» را با آهنگ بصورت آواز میخواندند بعید بنظر نمیرسد کشیشان دین مسیح که انجیل را با آواز میخوانند از موئبدان زرتشتی تقلید کرده باشند..
بعضی از تاریخنگاران ( Historiker) کهن ترین موسیقی را موسیقی اوستائی میدانند که دارای خط و «نت» بوده و بنام « ویش دبیره» و 365 علامت داشته است  چنانکه میتوانستند همه نوع صدارا بدان وسیله ثبت نمایند .بنا بر این میتوان گفت که ایرانیان هزاران سال پیش «نت» موسیقی را اختراع کرده و پایه گذار موسیقی علمی بوده اند ...
واژه ی موزیک در اصل از زبان یونانی آمده است  یونانیهابه تمام هنر های زیبا « موزیک» میگفتند و برای هر نوع ازاین هنر «رب ا لنوع » داشتند و « موز» نامیده میشد که بعدها به «موزیک» تبدیل و تکمیل گردید.
مثلأ « آپلو» الهه ی شعر و موزیک و رهبر انواع آوازها/ هنر رقص/ هنر کمدی و شوخی / هنر شعرهای داستانی/ هنر تاریخ شناسی ومنجمی بود

با اینکه پیدایش موسیقی هم زمان با پیدایش انسان میباشد  ولی دراین دوره  و زمان انتشار«گاتهای زرتشت» و تدوین « اوستا» نام و مشخصات مخصوص خود را گرفته است..

جا دارد از موسیقی دانهای نامی ایران در اینجا یادی کرده باشیم

از جمله موسیقی دانهای بزرگ ایرانی میتوان افراد زیر را یاد آور شد.
1 - باربد : نوازنده و موسیقی دان معروف دربار « خسرو پرویز »
در نواختن عود استادی بی نظیر بوده 365 نغمه به تعداد روزهای سال به او نسبت داده شده است و سی لحن باربدی از جمله : آرایش خورشید / آئین خورشید / اورنگی/ باغ شیرن/ تخت تاقدیس / حقه ی کاووسی / رواح روح/ رامش جان / سبزه در سبزه / سروستان/ سروسهی و غیره از الحان ایشانند
2- نکیسا : یکی از موسیقی دانهای زمان « خسرو پرویز» سازنده  ی سرود خسروانی

3- سر کیس : موسیقی دان زمان «خسرو دوم» ایشان در آغاز جوانی نوازنده ی اول در ارکستر بوده موقعیکه صدای آوازش بگوش « خسرو » رسید بجانشینی « باربد » برگزیده شد .
4 - بامشاد : نوازنده ی بزرگی در زمان ساسانیان بوده
5 - رامتین : موسیقی دان معروفی که ساز «چنگ » را ساخت
6 - ابو نصر فارابی : استاد ریا ضیات و موسیقی دان

7 - منصور زلزل : ایشان درانگشتگذاری ساز « عود » و ساز « شاهرود» تغیراتی داد  زمان فرمانروائی« هارون الرشید» و پسرش «مأمون» میزیسته
8 - رودکی : شاعر و نوازنده ساز « رود » در دوره سامانیان و غزنویان در دربار « سلطان محمود سبکتکین) بوده

در مقدمه جدید شاهنامه از زبان  فردوسی در باره رود کی چنین آمده است:
ز بیدانشی باشد و کودکی ..... که لاف فزونی زند رودکی

 

 9 - عبدالقادر مراغه ای : ملقب به حافظ گوینده و موسیقی دان دوره ی سلطان احمد جلایر/ میرزا میرانشاه/ تیمور لنگ و پسرش شاهرخ
10 - صفی الدین ارموی : عود نواز نامی دوره ی مستعصم بالله

آخرین خلیفه عباسی  ایشان مخترع ساز « مغنی» میباشد

11 - قطب الدین شیرازی : موسیقی دان و شاعر سده ی هشت هجری قمری ..
12- آقا میر زا عبدالله : استاد سه تار و پدر استاد احمد عبادی نوازنده ی چیره دست سه تار که آهنگهای دستگاه شور  / نوا / ماهور/ همایون/ سه گاه / چهار گاه و راست پنجگاه را که امروزه مرسوم است بیادگار گذاشت
13 - کلنل علینقی وزیری : سال 1265 خورشیدی بدنیا آمد  ایشان بطور رسمی با آوردن «خط نت» موسیقی از اروپا و تأسیس هنرستان عالی موسیقی بناء و پایه ی موسیقی علمی را در ایران گذاشت  برنامه های رادیوئی  گلهای جاویدان / گلهای رنگارنگ / برگ سبز/ یک شاخه ی گل/ و گلهای صحرائی را که ترکیبی از شعر و موسیقی میباشند پایه گذاری کرد

14 - استاد  ابوالحسن صبا : متولد سال 1281 خورشیدی  استاد سه تار / سنتور / ویولن / کمانچه بود ایشان بیش از دو هزار شاگرد تربیت کرد یادش بخیر...

منابع : از گرد آوری: « شارخ کشاورزی» مجله برزویه زمستان 2003

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran11.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image12.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید