مدتی است که دستگاه ها ی دولتی و خصوصی عملیات ویران سازی های میراث فرهنگی و تاریخی ایرانزمین را در همدان نیز شروع کرده اند. در هر کجایی که اثری از تاریخ ایرانزمین وجود دارد بیل و کلنگ های مکانیکی شان به راه می افتد و در چشم برهم زدنی محوطه ای باستانی را ویران می سازند. مدتی پیش «باغ و عمارت جواهری»، «باغ بدیع‌الحکما»، «باغ و عمارت ذوالریاستین» و باغ‌های سرسبز همدان را ویران کردند و از شروع سال نو تا کنون نیز ابتدا با ایجاد یک «پارک سواری» در ضلع شرقی شهرباستانی دوره مادها، هگمتانه هر تلاشی را برای جهانی شدن آن از بین برد. و دو بنای تاریخی دیگر یعنی کلیسای «استپانوس » و «حمام ارامنه» را زیر فشار تردد اتوبوس ها در خطر ویرانی قرار داد.

و این روزها از یک سو صخره‌برداری بخشی از تپه تاریخی عباس‌آباد را برای احداث هتل شروع کرده اند و از سویی دیگر به محوطه ی تاریخی آقاجانی بیک، هجوم برده اند تا یک پارکینگ دیگر بسازند، درست در جایی که باستانشناسان می گویند سند دوران مادها را در خود دارد. روز گذشته تعدادی از فرهنگ دوستان در نامه ای به شهرداری خواسته اند تا یک گروه باستانشناس قبل از هر کاری به بررسی این محوطه تاریخی مشغول شود. اما به راحتی می شود پیش بینی کرد که نه شهرداری، نه هیچ بخش از بخش های دولت و نه سازمان میراث فرهنگی کمترین اهمیتی برای این نامه ها و درخواست ها نمی دهند.
وهمچنان خنجر بی رحم ویرانگران تن هگمتانه ی تاریخی ما را نیز زخمی خواهد کرد
کمیته بین المللی نجات پاسارگاد
www.savepasargad.com

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

nasirolmolk.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image21.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید