حدود دو ماه پیش سازمان میراث فرهنگی خوزستان مجوز یک طرح را در حریم درجه یک چغازنبیل هفت تپه صادر کرده است. و 600 هکتار از حریم این اثر جهانی را برای جنگل کاری صنعتی در اختیار شرکتی گذاشته که طرح را ارائه داده است.
در مقابل پرسش دوستداران میراث فرهنگی، مسئولین پایگاه چغازنبیل و هفت تپه گفته اند که در جریان صدور این مجوز نبوده اند. محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این زمینه به خبرنگاران گفته که هر طرحی قبل از اجرا باید که مورد بررسی و سپس تایید و تصویب سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد و مدعی شده که چنین مجوزی نمی تواند صادر شده باشد.

البته این انکارها همیشه از عادات مسئولین سازمان میراث فرهنگی بوده است و کسی به این مهم پاسخ نمی دهد که اگر سازمان میراث فرهنگی مجوز تجاوز به حریم چغازنبیل را صادر نکرده کدام سازمان دولتی دیگر می توانسته چنین کاری را کرده باشد. مگر نه این است که این سازمان باید نگاهبان و نگاهدار میراث فرهنگی ایران و به ويژه میراث جهانی ثبت شده در یونسکو باشد؟
 هر چه هست اکنون ماشین آلات شرکتی که خود را صاحب بخش هایی از حریم چغازنبیل می داند در اطراف این اثر تاریخی و جهانی در رفت و آمد هستند
«چُغازَنبیل»، یکی از مهم ترین و زیباترین بناهای باستانی جهان است. این بنا حدود ۱۲۵۰ پیش از میلاد ساخته شده‌ است. چغازنبیل بخش بجا مانده از شهر«دورانتش» است و در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرباستانی شوش و ۳۵ کیلومتری غرب شهر باستانی شوشتر واقع شده است. این اثر در فهرست میراث فرهنگی جهانی یونسکو به ثبت رسیده و هر نوع دخل و تصرفی در حریم آن غیرقانونی است.
www.savepasargad.com

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

iran22.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image3.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید