با زندانیان سیاسی در بندهای زندان رجایی شهر اشنا شویم. کسانی که در دفاع از آزادی ماهها و سالهاست در این زندان هستند. به مناسبت سال نو با ارسال نامه به این عزیزان به انها پیام بدهید که فراموش نشده اند و در این ایام نوروز به یادشان هستیم.


لیست زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
ارژنگ داودی بند ١٠ سالن ٣٢
اسد (بهنام ابراهیم زاده) بند ١٠ سالن ٣٢
سهیل بابادی بند ١٠ سالن ٣١
احمد رضا عالی پیام بند ٢ سالن ٦
علی اکبر باغانی بند ٢ سالن ٥
حمید معتمدی مهر بند ٤ سالن ١٢
وحید اصغری بند ٤ سالن ١٢
لطیف حسنی بند ٤ سالن ١٢
وحید موسوی بند ٢ سالن ٥
پیام باستانی بند ٤ سالن ١٢
محمد ابراهیم بند ٤ سال ١٢
لقمان و زانیار مرادی بند ٤ سالن ١٢
محمد سیف زاده بند ٤ سالن ١٢
-------------
پیمان عارفی بند ٤ سالن ١٢
احمد کریمی بند ١٠ سال ٣٢
ابراهیم سیروسی بند ١٠ سالن ٣٢
محمد نظری بند ٤ سالن ١٢
عمرسعید فقه پور بند ٤ سالن ١٢
خالد فریدونی بند ٤ سالن ١٢
رمضان احمد کمال بند ٤ سال ١٢

عبدالرضا قنبری. بند ٤ سالن ١٢
جواد فولادوند. بند ٤ سالن ١٢
شاهین ذوقی تبار. بند ٤ سالن ١٢
صالح کهندل. بند ٤ سالن ١٢
علی مشهدی. بند ٤ سالن ١٢
سعید ماسوری. بند ٤ سالن ١٢
محمد حسن آشتیانی. بند ٤ سالن ١٢
اصغر قتام. بند ٤ سالن ١٢
پیروز منصوری. بند ٤ سالن ١٢
رضا اصغری منفرد. بند ٤ سالن ١٢
افشین بایمانی. بند ٤ سالن ١٢
حمید شیرزاد. بند ٤ سالن ١٢
حسن سالی. بند ٤ سالن ١٢
بهترین هدیه نوروزی به زندانیان سیاسی پیام همبستگی شما عزیزان است.
از وب سایت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی دیدن نمایید: -
http://fa.cfppiran.com
به کانال تلگرام کمیته بپیوندید:
https://telegram.me/CFPPI
فیس بوک کمیته:
https://www.facebook.com/zendani.siasi


بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

iran26.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image13.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید