هم میهنان گرامی

در این روزها که به پیشواز نوروز می رویم، بجاست که از تلاشهای پرارج و پیوستـۀ شما برای بازگرداندن آزادی و مردمسالاری به ایران و ایرانیان سپاسگزاری کنیم
نوروز، این یادگار پرارج نیاکان، شراره فروزان فرهنگ ایرانزمین، نشانی ز روزگاران یگانگی و بزرگی ایران را به شما و خانواده ایران دوستتان شادباش می گوییم
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

shekhlotfollah.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید