هم میهنان گرامی

در این روزها که به پیشواز نوروز می رویم، بجاست که از تلاشهای پرارج و پیوستـۀ شما برای بازگرداندن آزادی و مردمسالاری به ایران و ایرانیان سپاسگزاری کنیم
نوروز، این یادگار پرارج نیاکان، شراره فروزان فرهنگ ایرانزمین، نشانی ز روزگاران یگانگی و بزرگی ایران را به شما و خانواده ایران دوستتان شادباش می گوییم
سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

iran9.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image21.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید