درگاهشمار ایرانیان همه روزهای ماه نامی خاص خود داشت و روز سیزدهم هر ماه «تیر روز» نامیده می شد. مردمان در دوران باستان هر سال روز سیزدهم فروردین یعنی اولین «تیر روز» سال را به دشت و صحرا می رفتند و از «تیشتر» یا «ایزد باران» می خواستند که برکت و سبزی را به سرزمین شان ارزانی داشته و آن ها را از اهریمن خشکسالی در امان نگاهدارد. در واقع سیزده به در روزی بود که مردمان به بزرگداشت آن چه طبیعت به آن ها هدیه داده بود می پرداختند.

مردمان در این روز به شادخواری و شادنوشی و رقص و پایکوبی می پرداختند زیرا در آن زمان ها خدایان ایران همه شاد و مهربان بودند و هنوز کسی با خدایان عبوس و تلخ و جبار آشنا نشده بود.

امسال اهریمن کرونا کار اهریمن حکومت اسلامی را، که دشمن همه ی جشن های ایرانی ست، راحت کرده است. مردمان حق دارند که از رفتن در جمع های بزرگ نگران باشند. اما می شود پنجره ها را باز کرد، یا درهای خانه ها را گشود و با رقص و آواز سیزده به در امسال را نیز جشن گرفت و به بیماران و درمندان روحیه ای تازه داد.

برگرفته از صفحه فیس بوک شکوه میرزادگی

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image3.jpg
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی