باد بهاری عطر رویش گلها را
در جام شیرین و تلخ زندگی میریزد
آنانکه هر بهار زبخت بلند خویش
بی درد و غم به آرزوی خود رسیده اند
وآنانکه در تمام بهاران بهاری ندیده اند
از تاک زندگی خوشه ای شیرین نچیده اند


بهارآرزوها / عشق و امیدها
ای خوش بحا ل گل که بود خیمه گاه عشق
روشن ز پرتو رخ پروانه بارگاه عشق
در دامن بهار که بستانئ شکوفه ریزان است
روحم سرود عشق نوازد و جانم نوای عشق

در کوی کوردلان تهی عقل و بی شعور
هر جا روان شدم نه بدیدم نـشان عشق


آخوند روضه خوان و فقیهان خام وخشک
هستند دشمنان شوم قسم خوردگان عشق


بار دیگر نفس خرم باد بهاری نیمکره شمالی زمین را جان تازه می بخشد
بهار شاد و شعف پرور همراه با آرزوها و امیدهای به یغما رفته
حلقه بر در سرای ایرانیان
و ایرانی تباران اصیل میکوبد
چهار شنبه سوری به پیشواز روز / ماه و سال نو میرود
شروع بهار عید بزرگ ما ایرانیان و ایرانی تباران است
بهاری که به طبیعت لباس نو هدیه میکند و ایرانیان پاک نهاد را به رسم اجدادی
به پوشیدن لباس نو و سرور و شادمانی دعوت می نماید
متأسفانه بیش از چهل سال است این شادیها توأم با غم و اندوه مادران و پدران داغداریست
که فرزندان غیورشان بجرم آزادمنشی دستخوش جنایات آخوندی شده اند
و هر ایرانی پاک سرشت
خو د را شریک در غم و درد این عزیزان می بیند ...

 


یک سال دیگر بر جنایات آخوندی اضافه شد
یکسال دیگر انتظار و آرزوی ملت ما به آزادی و رهائی از ظلم و ستم و شر و فساد این
علم داران دین بر آورده نگردید ..
سالها بدون توقف و درنگ با سرعت از روی سرور و شادیها و با کندی از کنار
ملال و مرارتها میگذرد ..
جشنها و مراسم شاد و شعف پرور اجدادی ما زیر نعلین اشغالگران اجنبی
و اجنبی پرستان آلوده بخون گردیده است
اینان که از اعقاب رسولان و امامانند
و آنانکه خود را کاذبانه ایرانی بحساب می آورند
جملگی چندان دل خوشی به مراسم ملی ما ندارند
و هر جا فرصتی دست دهد آن را نکوهش میکنند.
اینان نه تنها ایرانی نیستند بلکه قاتلان قسی قلب ایرانیانند.
لعنت ابدی بر ذات نا پاکشان ...

با درود سر شار از مهر و آرزوی تندرستی به همه ی ایرانیان و
ایرانی تباران اصیل و پاک سرشت
خصوصأن به بازماندگان پر افتخار جانباختگان راه آزادی و شرف..


مر تضی روشنی « سیروس» اسفند ماه 3758

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image2.jpg
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی