برای میلیونها باورمند به نوروز، از هزاران سال پیش، نوروز زمانی بوده است برای رفتن به پیشواز بهارو سالی نو. کنار یکدیگر بر سر سفره هفت سین گردآمدن و به انتظار لحظه شادی بخش آغاز سال نو و شادباش گوئی ها و پیشکش هدایا. رفتن به دیدار بزرگترها، فامیل و آشنایان و باهم بودن. نوروز آئینی زمینی و انسانی وتجلی همبستگی و پیوند بوده و هنوز هم هست.

 

انتخاب نوروز و آغاز سال نو با آغاز بهار، نشانه ای از هوشمندی نیاکان ما است که سال نو را با سبز شدن و برآمدن شکوفه ها و شادابی طبیعت همراه کردند. این انتخاب و جشن ها و آئین های مربوط به آن، نه تنها ایران را دربرابر تهاجم عربها، مغول ها، ازبک ها و ترک ها پاسداری نمود، بلکه اینک با فرار بسیاری از ایرانی ها از جهنم جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر جهان ، پاسداشت آئین ها و برگزاری جشن های نوروزی جایگاه ویژه ای در این کشورها بدست آورده و حتی از پشتیبانی دولت ها نیزبرخوردار شده است.

همانند سالهای گذشته، در کارنامه تلاش های پیگیر خانواده بزرگ نهاد مردمی برای آزادی ایران ، یک سال دیگر ارزش های درکنار هم بودن، همراه و همدلی را تجربه کردن و کوشش برای یافتن راهکارهای همبستگی اپوزیسیون در قالب پروژه های مبارزاتی ثبت شد. دستیابی به هر پیشرفت و دستاوردی مرهون سخت کوشی ، کارآمدی و مسئولیت پذیری هموندانی بوده است که خستگی ناپذیر مسئولیت های محوله را انجام میدهند و هموندانی که با همیاری های مالی خود هزینه های نهاد مردمی را تامین می نمایند. با سپاس فراوان از این هموندان امیدواریم در سال نو که آبستن تحولاتی بزرگ و سرنوشت ساز درخاور میانه و میهنمان ایران است ، با پیوستن دیگر هموندان به بخش های اجرائی و با تکیه برنیروی انسانی کارآمد و پربارتر، گام های موثری برای تحقق هدف تعیین شده و اجرای برنامه های مبارزاتی گسترده تری برداریم.

آغاز سال نو خورشیدی را به هموندان گرامی و هم میهنان ارجمند و آزادیخواه شادباش گفته وسالی پر از بهروزی و پیروزی برای مردم مبارز ایران ، رهائی سرزمینمان از اشغال حکومتگران اسلامی و سربلندی ایران و ایرانی را خواستاریم.

نوروز 1395 / مارس 2016

نهاد مردمی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

original_2583.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image19.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید