هم میهنان گرامی
در پی تنشهای میان ایران و عربستان سعودی در سالیان گذشته و بویژه هفته های اخیر که به قطع روابط سیاسی دو کشور انجامید، ضروری دیدیم که دیدگاههای نهاد مردمی را با شما در میان بگذاریم.
از روزن منافع ملی، دشمن تراشی با هر دولتی را دارای هزینه و پیامدهای منفی کوتاه و درازمدت برای کشورمان می دانیم. روشن است که در این راستا، تنشهای پیوسته و اخیرا شدت یافته با ثروتمندترین کشور منطقه و موثرترین عضو اوپک را مخالف منافع ملی مان و سیاستی بیخردانه بشمار می آوریم. ایجاد بحران بیش از پیش در خاورمیانه پرآشوب و ناتوان ساختن بیشتر اوپک، نه برای ایران و نه برای دیگر کشورهای منطقه، ثبات، صلح و رشد به همراه نخواهد داشت.


گرچه از دیدگاه چالشهای فرهنگی و تمدنی نمیتوان  و نباید از برخی سیاستهای ایران ستیزانه عربستان سعودی دردرازای سالیان گذشته - چون پشتیبانی از صدام حسین در جنگ هشت ساله ایران و عراق و کوشش برای مخدوش کردن هویت ایرانی در منطقه مانند گسترش نام جعلی خلیج (ع ر ب ی) به جای خلیج پارس و پاسخگو نبودن در برابر جان باختن صدها ایرانی در چند نوبت در مراسم حج  چشم پوشی کرد اما قطعا میتوان دلیل آنرا یعنی  احساس رسالت متوهمانه و جاهلانه حکومت جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب فرقه ولایت فقیه و مصادره هویت اسلامی کشورهای عرب منطقه دانست که قطعا هیچ ربطی به تمایلات فرهنگی و تعهدات انسانی ملت باستانی و آزاده ایران نداشته و ندارد که خود نیز از این  مهلکه انقلاب اجامرافراطی بتنگ آمده و خواهان انقطاع آن میباشد .
همچنین علاوه براینها، احساسات ملی آسیب دیده ایرانیان را که قادسیه را همچون بغضی در گلوی خود برای نسلهای متوالی به همراه داشته اند می توان افزود. بغضی که با عرب گرایی و ایران ستیزی نظام جمهوری اسلامی در این ۳۷ سال بویژه در سالهای آغازین انقلاب، ملت ایران را بیشتر حساس و رنجیده نموده است. بدینگونه، همراهی بخش بزرگی از ایرانیان با حکومت جمهوری اسلامی در دشمن پنداشتن عربستان سعودی قابل درک است.
نهاد مردمی ضمن پدافند از هویت ایرانی تمدن ایرانشهر تاریخی و منافع ملی در برابر زیاده خواهیهای همه قدرتهای جهانی و منطقه ای، کشاکش و ستیز بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را ناشی از حریف طلبی خطرناک شیعه گستری سران جمهوری اسلامی و تحرکات قدرت طلبی نظامی آن دانسته که با واکنش جدی عربستان سنی گستر مواجه میشود که از هر دو سو محکوم است . این پیکار بین سنی وشیعه  نبرد ملت ایران با ملتی دیگر نیست و ما بعنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی علاقمندیم که نه تنها به جهان و  کشورهای منطقه که بطور خاص به عربستان سعودی اعلام کنیم که درفردای براندازی جمهوری اسلامی  و استقرار یک دولت مردمسالار در ایران  چنین تنشهای متناقض با حسن همجواری وحق حاکمیت کشورها جایی در روابط با همسایگان ایران نخواهد داشت .
پاینده ایران

17 فوریه 2016
شورای اجرائی نهاد مردمی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image22.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید