متاسفانه با خبر شدیم چهارشنبه ۶ ژانویه ۲۰۱۶ همرزم گرامی ما علی پیروی کیا سفری  بی بازگشت به جاودانگی را آغاز کرده و همسر و دو کودکش را تنها گذاشته است. اندوه ما در غم ازدست دادن آن یار بزرگوار و ایران دوست در واژه ها نمی گنجد و تسلیت به همسرش بانو مریم اکبری عضو محترم هیات امنای نهاد مردمی، واژه بسیار کوچکی است  که بهمراه دو فرزند خردسالش با شکیبائی در سوگ آن عزیز ازدست رفته نشسته است.
 


روانشاد آقای علی پیروی کیا علیرغم دردهای شدید ناشی از صدمات ستون فقراتش که میراث شکنجه های سیاهچالهای جمهوری اسلامی بود زحمات بی شائبه ای را در مسئولیت های گوناگونش در نهاد مردمی و بهنگام عضویت در هیات امنای نهاد مردمی بدوش کشید. همواره به ایران می اندیشید و هنگامیکه لیگ فوتبال امارات متحده نام خود را به لیگ خلیج عربی تغییر داد نامه اعتراضی نهاد مردمی به فیفا را تهیه کرد. همچنین وی خالق چندین ویدئو کلیپ سیاسی بود که در آرشیو سیمای نهاد مردمی به یادگار گذاشته که همواره یادش در خاطرمان جاودانه خواهد ماند.
 
بانو مریم اکبری گرامی
روانش شاد و همدردی صمیمانه همکاران و هموندان خود را بپذیرید.

ایمان فروتن
رئیس هیات امنای نهاد مردمی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2589.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image2.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید