Board of Trustees

Dr. Taghi Alereza
Dr. Iman Foroutan
Mr. Abraham Ganji
Dr. Hassan Kianzad
Mr. Manouchehr Mehrpouyan

 

از بدو پیدایش نهاد مردمی تعدادی از فعالان برونمرزی حزب پان ایرانیست هم در بنیانگزاری و هم در مدیریت بخش هائی از ساختار آن مشارکت داشته و همواره برای پیشبرد امور اجرائی نهاد مردمی تلاش نموده اند.

درآغاز یازدهمین سال فعالیت های نهاد مردمی، بنیاد مکتب پان ایرانیست که در ۱۵ شهریور۱۳۳۶ شمسی در ایران پایه گذاری شد و از سال ۱۳۳۰ با نام حزب پان ایرانیست وارد فعالیت سیاسی گردید، ۷۳ ساله می شود. حزب پان ایرانیست با پیروی از بنیاد مکتب پان ایرانیست از بدو تولد در زمینه حفاظت از یکپارچگی سرزمینی و ملی ایران کوشش های فراوانی کرده و در این راه نیز متحمل صدمات زیادی شده است.

نهاد مردمی ۷۳ سالگی پیدایش و فعالیت های حزب پان ایرانیست را به کادر رهبری و هموندانشان در درون و برونمرز بویژه دکتر سهراب زنگنه دبیرکل، دکتر حسن کیانزاد سخنگوی سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست شادباش می گوید.

شهریور ۱۳۹۹

نهاد مردمی

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image2.jpg
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی