با نهایت تاسف و تاثر از درگذشت سحر خدایاری " دختر آبی" آگاهی یافتیم. مرگ این دختر جوان صفحه دیگری به پرونده پر برگ جنایات جمهوری اسلامی افزود. دختری که خواهان تشویق تیم محبوبش بود ولی جباران و سفاکان جمهوری اسلامی 6 ماه حبس برای وی درنظر گرفته بودند. تردیدی نیست که شیرزنان ایرانی که از همان نخستین روزهای بقدرت رسیدن ملایان در ایران اعتراضات مدنی خود را برای قوانین متحجر شریعت سازماندهی نمودند، پرچم دار مبارزات رهائی بخش ایران از چنگال فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران بوده وخواهند بود.
نهاد مردمی درگذشت سحر خدایاری را به همه آزادیخواهان و مبارزان کشور دلارامی گفته و امید است خاکستر دختر آبی، غیرتی در مردان بی تفاوت ایرانی بیدار کند و تا حضور آزادانه بانوان ایرانی در ورزشگاه ها، حضور درتمامی استادیوم های ورزشی را تحریم نمایند.

روانش شاد و یادش گرامی باد

19 شهریور 1398 – 10 سپتامبر 2019
نهاد مردمی

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

iran111.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید