اخیرا بیانیه ای توسط سه تن از مبارزان و آزادیخواهان درون مرز به نامهای حجت اله رافعی، بهفرلاله زاری و رضوانه خان بیگی صادر و از امضا کنندگان بیانیه معروف ١٤تن، درخواست نموده اند با توجه به خواست اکثریت جامعه، شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی و رهبر انحلال طلبی رژیم اسلامی در ایران در دوره گذار تا تشکیل دولت موقت معرفی کنند، تا شائبه هرگونه سواستفاده از جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران از میان رفته و هم مردم و هم رهبران و اعضای جریانات سیاسی بتوانند با اتکا به این حلقه مفقوده برای آغاز حرکت عظیم مردمی امیدوار بوده و با اعتماد قدمهای بعدی را بردارند.

کنگره رهایی ایران ضمن پشتیبانی از این قبیل حرکتهای ملی که از سوی آزادیخواهان درون مرز با هدف استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار در ایران پس از فروپاشی کنترل شده جمهوری اسلامی صورت می گیرد، از همه هم میهنان آزادیخواه و سازمانهای سیاسی و مدنی همسو درخواست می نماید که با حمایت از تلاش فعالان و مبارزان مدنی درون مرز هرچه سریعتر ایران را از ویرانی، نابودی و تباهی ۴٠ساله حاکمان اشغالگر ایران رهائی بخشیم.

۹ اوت ٢٠١۹ / ١٨ امرداد ١۳۹٨

کنگره رهائی ایران و سازمانهای همسو:
حزب سکولار دمکرات ایران
سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
سامانه پادشاهی خواهان ایران
سامانه دموکراتیک پادشاهی پارلمانی
نهاد مردمی

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image19.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید