English version below
مردم ایران برای چهل سال گروگان حکومت مذهبی و تروریستی اسلامی بوده اند. اینک زمان آن فرارسیده است که کسانی که به دموکراسی، حقوق بشر و آزادی باور دارند، حمایت شان را از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران نشان دهند . در تظاهرات گسسترده اعتراضی که از دیماه در بسیاری از شهرهای ایران برپا شد تظاهر کنندگان خواستار تغییر رژیم بودند و با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا آشکارا بیان کردند که  رژیم ایران اصلاح پذیر نیست و تغییر رژیم در ایران تنها راه برای بوجود آمدن صلح و امنیت در منطقه است.


عملکرد چهل ساله فرقه تبهکارحاکم بر ایران نشان داده است که چاهِ فساد، سلطه‌‌طلبى و ناکارآمدی این فرقه، بی‌انتها و پُرناشدنی است و تمامی منابع کشور را برای برنامه های تروریستی، آشوبگرانه و جنگ طلبانه در منطقه و در جهان، می‌بلعد. کلید حل مسائل ایران، برجام یا نبود آن نیست. کلید، جایگزینی این رژیم ایران‌ستیز با یک حکومتِ ملی سکولار، توسعه‌گرا و دموکراتیک است.
ما از جامعه جهانی و دولتهای جهان درخواست می کنیم بجای هرگونه مماشات و معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی،  با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی به این رژیم ،  از مبارزات پیگیر مردم  ایران برای تغییر رژیم و برقراری دمکراسی و آزادی در ایران پشتیبانی کنند.
نهاد مردمی برای تحقق چنین درخواستی، از همه اقداماتی که برای سرعت بخشیدن به تغییر رژیم در ایران از سوی هم میهنان و گروه های اپوزیسیون صورت می گیرد پشنیبانی نموده و از اینرو طوماری که در این زمنیه در تارنمای کاخ سفید تدارک دیده شده است را معرفی و از همه باورمندان به آزادی و رهایی ایران درخواست می نماید که این طومار را امضا نمایند.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/yes-regime-change-iran-no-dialog-pro-terrorism-government

لطفا توجه داشته باشید که پس از امضای طومار میباید ایمیل خود را چک کرده و روی لینک تایید کلیک کنید وگرنه امضای شما به حساب آورده نخواهد شد.


خرداد ماه ۱۳۹۷

نهاد مردمی

June 2018
The New Iran’s Invitation to support Regime Change and the Establishment of Freedom and Democracy in Iran


For forty years, the Iranian people have been hostage of the Islamic religious and terrorist government. Now it's time that those who believe in democracy, human rights and freedom, show their support to struggles of freedom of the Iranian people. Demonstrators demanded a regime change in mass protests of last December in many Iranian cities, and with the "Reformist, Principled, it's all over now!" slogan, made clear that the Iranian regime is not reformable and regime change in Iran is the only way to bring peace and security to the region.

The performance of forty years of the criminal cult of Iran has shown that the wells of corruption, domination and ineffectiveness of this cult are endless and continue to devour all the resources of the country for terrorist, insurgent and warring programs in the region and in the world. The key to solving Iran's problems is not whether the P5+1 agreement continues to exist or not.  The key is the replacement of this anti-Iranian regime with a secular, forward looking and democratic national government.

The New Iran calls on the international community and the governments of the world to support the Iranian people's struggle to change this regime and establish democracy and freedom in Iran by applying further political and economic pressures on the regime, instead of appeasement and economic deals with the Islamic Republic.

To help accelerate the realization of regime change in Iran, The New Iran supports all related activities by the Iranian people and IRI opposition groups.  Therefore, The New Iran supports and is promoting the below petition as posted on the White House’s website and invites all those who believe in the freedom of Iran to sign this petition.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/yes-regime-change-iran-no-dialog-pro-terrorism-government

Please note that after you sign the petition, you will need to check your email and click on the validation link in order for your signature to count.

The New Iran

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2585.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید