هم میهنان گرامی
 تا چند هفته دیگر رئیس جمهور آینده جمهوری جنایتکار اسلامی و همزمان نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران تعیین می شوند. تجربه نزدیک به 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که انتخابات در این رژیم نه از سوی مردم بلکه از سوی خود رژیم صورت می گیرد و آزادی نامزد شدن و انتخاب کردن وجود ندارد. مردم ناآگاه ، بی خرد و بی تفاوت به آینده خود و ایران، به نامزدهائی رای می دهند که از غربال حاکمیت گذشته و به اصطلاح با ولایت فقیه زاویه ندارند.


هم میهن گرامی
جمهوری چپاولگر اسلامی هر چهارسال یکبار به رای شما نیاز دارد و با هر ترفندی تلاش می نماید تنور انتخابات خود را گرم و حتی داغ نگهدارد چراکه  هر رای را بعنوان بیعت با ولی فقیه و نظام تلقی می کند. بخاطر داشته باشیم که رای ندادن به همان اندازه رای دادن دخالت در امر سیاست و استفاده از حقوق مدنی و شهروندی است.

رای ندادن یک مبارزه مدنی کم هزینه و موثر با رژیم دیکتاتوری و جنایتکار است. عدم حضور مردم در حوزه‌های رای و خالی ماندن آنها، مقبولیت مردمی حکومت اسلامی را در جوامع دمکراتیک جهانی به زیر سوال می برد و پایه های حکومت را سست می کند.


هم میهن گرامی
شعبده ای دیگر و نمایشی مسخره از انتخابات در راه است و شوربختانه بخشی از هم میهنان ما در خارج کشور در برابر سفارت خانه ها و یا حوزه های رای گیری خارج کشوری صف کشیده و انگشت خود را به خون جوانان و آزادیخواهان میهن آغشته خواهند کرد.
از هم میهنان آزادیخواه خارج از ایران و سازمان ها و گروه های اپوزیسیون دعوت می نمائیم که در روز رای گیری یعنی 19 ماه مه ( 29 اردیبهشت) در برابر سفارتخانه ها ، کنسولگری ها و حوزه های رای گیری خارج کشوری جمهوری اسلامی گردهم آئیم و با محکوم کردن جنایات ، چپاول ها، اعدام و شکنجه در ایران  خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران باشیم تا شاید آنها که برای رای دادن صف می کشند شرمنده شده و از رای دادن صرفنظر کنند.


28 آوریل 2017
شورای اجرائی نهاد مردمی 

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

itan26.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید