هم میهنان گرامی
 تا چند هفته دیگر رئیس جمهور آینده جمهوری جنایتکار اسلامی و همزمان نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران تعیین می شوند. تجربه نزدیک به 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که انتخابات در این رژیم نه از سوی مردم بلکه از سوی خود رژیم صورت می گیرد و آزادی نامزد شدن و انتخاب کردن وجود ندارد. مردم ناآگاه ، بی خرد و بی تفاوت به آینده خود و ایران، به نامزدهائی رای می دهند که از غربال حاکمیت گذشته و به اصطلاح با ولایت فقیه زاویه ندارند.


هم میهن گرامی
جمهوری چپاولگر اسلامی هر چهارسال یکبار به رای شما نیاز دارد و با هر ترفندی تلاش می نماید تنور انتخابات خود را گرم و حتی داغ نگهدارد چراکه  هر رای را بعنوان بیعت با ولی فقیه و نظام تلقی می کند. بخاطر داشته باشیم که رای ندادن به همان اندازه رای دادن دخالت در امر سیاست و استفاده از حقوق مدنی و شهروندی است.

رای ندادن یک مبارزه مدنی کم هزینه و موثر با رژیم دیکتاتوری و جنایتکار است. عدم حضور مردم در حوزه‌های رای و خالی ماندن آنها، مقبولیت مردمی حکومت اسلامی را در جوامع دمکراتیک جهانی به زیر سوال می برد و پایه های حکومت را سست می کند.


هم میهن گرامی
شعبده ای دیگر و نمایشی مسخره از انتخابات در راه است و شوربختانه بخشی از هم میهنان ما در خارج کشور در برابر سفارت خانه ها و یا حوزه های رای گیری خارج کشوری صف کشیده و انگشت خود را به خون جوانان و آزادیخواهان میهن آغشته خواهند کرد.
از هم میهنان آزادیخواه خارج از ایران و سازمان ها و گروه های اپوزیسیون دعوت می نمائیم که در روز رای گیری یعنی 19 ماه مه ( 29 اردیبهشت) در برابر سفارتخانه ها ، کنسولگری ها و حوزه های رای گیری خارج کشوری جمهوری اسلامی گردهم آئیم و با محکوم کردن جنایات ، چپاول ها، اعدام و شکنجه در ایران  خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران باشیم تا شاید آنها که برای رای دادن صف می کشند شرمنده شده و از رای دادن صرفنظر کنند.


28 آوریل 2017
شورای اجرائی نهاد مردمی 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2584.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید