بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

بازهم همانند هزاران سال پیش، به پیشواز بهار و سالی نو می رویم. نوروز آئینی زمینی و انسانی وتجلی همبستگی و پیوند بوده و هنوز هم هست. جشن ها و آئین های مربوط به آن، نه تنها ایران را دربرابر تهاجم عربها، مغول ها، ازبک ها و ترک ها پاسداری نمود، بلکه اینک با فرار بسیاری از ایرانی ها از جهنم جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر جهان ، پاسداشت آئین ها و برگزاری جشن های نوروزی جایگاه ویژه ای در این کشورها بدست آورده و حتی از پشتیبانی دولت ها و مجامع بین المللی نیز برخوردار شده است.

برغم همه نوروز ستیزی های ملایان ریز و درشت، مردم میهنمان در پاسداشت و زنده نگهداشتن این آئین و میراث گرانقدر و کهن که نگاهبان همبستگی ملی ایرانیان در قرون و اعصار گذشته بوده است، تلاشی درخور از خود بروز داده اند و پرچم هویت ملی و میراث فرهنگی گذشتگان خود را همواره با شکوهی تمام به اهتزاز در آورده اند. همانگونه که امسال هم در جشن بزرگ چهارشنبه سوری به استقبال نوروز پیروز رفتند و با آتش افروزی و پخش ترانه های شاد و پایکوبی در خیابان ها پاسخ دندان شکنی به امام های جمعه یاوه سرا ، مراجع تقلید فرومایه و ولی فقیه  ایران برباد ده دادند.
امیدواریم در سال نو که آبستن تحولاتی بزرگ و سرنوشت ساز درخاور میانه و بویژه میهنمان ایران است ، با پیوستن نیروهای راستین اپوزیسیون، آلترناتیوی مردمی و درخور پذیرش و احترام بین المللی  شکل گیرد و با تکیه برنیروی انسانی کارآمد و پرتجربه، گام های موثری برای خیزش مردمی و برکناری رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دمکراتیک و سکولار در میهنمان برداریم.
نهاد مردمی نوروز و آغاز سال 1396 خورشیدی/ 2576 ایرانی را به هموندان گرامی  و همه مبارزان راه آزادی و همه ایرانیان آزادیخواه در هر جای جهان، به ویژه زندانیان سیاسی دور از خانواده  شادباش گفته وسالی پر از بهروزی و پیروزی برای مردم مبارز ایران ، رهائی سرزمینمان از اشغال حکومتگران اسلامی و سربلندی ایران و ایرانی را خواستاریم.
مارس 2017
هیات امنا و شورای اجرائی نهاد مردمی

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran112.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید