بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

بازهم همانند هزاران سال پیش، به پیشواز بهار و سالی نو می رویم. نوروز آئینی زمینی و انسانی وتجلی همبستگی و پیوند بوده و هنوز هم هست. جشن ها و آئین های مربوط به آن، نه تنها ایران را دربرابر تهاجم عربها، مغول ها، ازبک ها و ترک ها پاسداری نمود، بلکه اینک با فرار بسیاری از ایرانی ها از جهنم جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر جهان ، پاسداشت آئین ها و برگزاری جشن های نوروزی جایگاه ویژه ای در این کشورها بدست آورده و حتی از پشتیبانی دولت ها و مجامع بین المللی نیز برخوردار شده است.

برغم همه نوروز ستیزی های ملایان ریز و درشت، مردم میهنمان در پاسداشت و زنده نگهداشتن این آئین و میراث گرانقدر و کهن که نگاهبان همبستگی ملی ایرانیان در قرون و اعصار گذشته بوده است، تلاشی درخور از خود بروز داده اند و پرچم هویت ملی و میراث فرهنگی گذشتگان خود را همواره با شکوهی تمام به اهتزاز در آورده اند. همانگونه که امسال هم در جشن بزرگ چهارشنبه سوری به استقبال نوروز پیروز رفتند و با آتش افروزی و پخش ترانه های شاد و پایکوبی در خیابان ها پاسخ دندان شکنی به امام های جمعه یاوه سرا ، مراجع تقلید فرومایه و ولی فقیه  ایران برباد ده دادند.
امیدواریم در سال نو که آبستن تحولاتی بزرگ و سرنوشت ساز درخاور میانه و بویژه میهنمان ایران است ، با پیوستن نیروهای راستین اپوزیسیون، آلترناتیوی مردمی و درخور پذیرش و احترام بین المللی  شکل گیرد و با تکیه برنیروی انسانی کارآمد و پرتجربه، گام های موثری برای خیزش مردمی و برکناری رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی و استقرار نظامی دمکراتیک و سکولار در میهنمان برداریم.
نهاد مردمی نوروز و آغاز سال 1396 خورشیدی/ 2576 ایرانی را به هموندان گرامی  و همه مبارزان راه آزادی و همه ایرانیان آزادیخواه در هر جای جهان، به ویژه زندانیان سیاسی دور از خانواده  شادباش گفته وسالی پر از بهروزی و پیروزی برای مردم مبارز ایران ، رهائی سرزمینمان از اشغال حکومتگران اسلامی و سربلندی ایران و ایرانی را خواستاریم.
مارس 2017
هیات امنا و شورای اجرائی نهاد مردمی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran27.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image22.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید