هم میهن گرامی

اخیرا فردی با فرستادن ایمیلی به تعدادی از فعالان سیاسی ، ضمن سرهم کردن داستانها و توهین های شرم آور به شخصیت های ملی ، میهنی و سیاسی، استعفای دروغین یکی‌ از مسئولین محترم و برجستهٔ  نهاد مردمی  را از نهاد مردمی اعلام نموده است.

این نوع حملات به سازمان‌های مطرح اوپوزیسیون تازگی نداشته و نشانه آن‌ است که نهاد مردمی همچنان باعث نگرانی‌ جمهوری اسلامی می‌باشد.  امروزه هرکسی می تواند به نام هر فرد شناخته شده ای در اپوزیسیون ایمیلی‌ تهیه  و اراجیف و لاطائلاتی با همان ادبیات ذوب شده در ولایت فقیه را سرهم کرده و به افراد دیگری در اپوزیسیون بفرستد.

بنابراین بسیار منطقی و درست خواهد بود که  قبل از حقیقت یابی و مطمئن شدن از صحت و یا سقم آنها ، از پخش این قبیل ایمیل ها به دوستان و آشنایان خود جدا خودداری نموده تا هرگونه نقشه شوم مزدوران جمهوری اسلامی برای اختلاف و تفرقه افکنی در بین نیروهای اپوزیسیون نقش بر آب شود.

از آنجائیکه ایمیل مزبور با کمال تاسف و تعجب توسط عده ای از دریافت کنندگان آن، در فضای اینترنتی همراه با تفسیرهای شبهه برانگیز توزیع می گردد بدینوسیله به آگاهی عموم می رساند که این ایمیل و خزعبلات و لاطائلات نوشته در آن ربطی‌ به نهاد مردمی و مسئولین آن‌ ندارد.

با مهر
دکتر ایمان فروتن
سخنگوی نهاد مردمی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran21.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید