هم میهن گرامی

اخیرا فردی با فرستادن ایمیلی به تعدادی از فعالان سیاسی ، ضمن سرهم کردن داستانها و توهین های شرم آور به شخصیت های ملی ، میهنی و سیاسی، استعفای دروغین یکی‌ از مسئولین محترم و برجستهٔ  نهاد مردمی  را از نهاد مردمی اعلام نموده است.

این نوع حملات به سازمان‌های مطرح اوپوزیسیون تازگی نداشته و نشانه آن‌ است که نهاد مردمی همچنان باعث نگرانی‌ جمهوری اسلامی می‌باشد.  امروزه هرکسی می تواند به نام هر فرد شناخته شده ای در اپوزیسیون ایمیلی‌ تهیه  و اراجیف و لاطائلاتی با همان ادبیات ذوب شده در ولایت فقیه را سرهم کرده و به افراد دیگری در اپوزیسیون بفرستد.

بنابراین بسیار منطقی و درست خواهد بود که  قبل از حقیقت یابی و مطمئن شدن از صحت و یا سقم آنها ، از پخش این قبیل ایمیل ها به دوستان و آشنایان خود جدا خودداری نموده تا هرگونه نقشه شوم مزدوران جمهوری اسلامی برای اختلاف و تفرقه افکنی در بین نیروهای اپوزیسیون نقش بر آب شود.

از آنجائیکه ایمیل مزبور با کمال تاسف و تعجب توسط عده ای از دریافت کنندگان آن، در فضای اینترنتی همراه با تفسیرهای شبهه برانگیز توزیع می گردد بدینوسیله به آگاهی عموم می رساند که این ایمیل و خزعبلات و لاطائلات نوشته در آن ربطی‌ به نهاد مردمی و مسئولین آن‌ ندارد.

با مهر
دکتر ایمان فروتن
سخنگوی نهاد مردمی

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

eram.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید