از روز بین‌المللی رفع خشونت علیه زنان (25 نوامبر) تا روز حقوق بشر (10 دسامبر) که 16 روز است، به عنوان «رویدادهای نارنجی» یاد شده و بناست در این روزها اقداماتی با هدف مقابله با خشونت علیه زنان انجام گیرد.
هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی رفع خشونت علیه زنان جنبش "دنیا را نارنجی کن" با ابتکار سازمان ملل برای مقابله با خشونت علیه زنان آغاز می‌شود.
این جنبش که به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان انجام می‌گیرد بخشی از کمپین سازمان ملل با عنوان "متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان" است. رنگ نارنجی در این حرکت به عنوان نمادی از آینده‌ی روشن و پرامید و به دور از هر گونه خشونت علیه زنان و دختران٬ به هماهنگی میان تلاش‌های مختلف کنونی کمک خواهد کرد.


قرار است در طول کمپین "دنیا را نارنجی کن" نقاطی مختلف دربیش از ۷۰ کشور دنیا نظیر آبشار نیاگارا٬ ساختمان شورای اروپا و دروازه هند و غیره با نور نارنجی تزئین شوند.

مدیریت سایت جانبی نهاد مردمی با آرزوی محو هرگونه خشونت علیه زنان، از چنین فرصتی برای انتشار هر چه بیشتر اندیشه ها و رویدادهای مرتبط با این کمپین جهانی استفاده کرده و طی این 16 روز، این سایت نیز نارنجی خواهد بود.

دروازه هند

 

 

کاخ ریاست جمهوری برزیل

 

 

دختران در کامبوج

 

 

زنان افغانستان

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

Image106.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید