دروغ های خمینی بعد از خلافتش آشکار شد ولی این یکی با بی شرمی تمام هنوز بعد از 40 سال در حالیکه زندانها از زندانیان سیاسی و عقیدتی پرهستند و بسیاری را کشته و یا خودکشی! کرده اند می گوید ما آزادی بیان و اندیشه داریم. خداوند ایران را از دروغ و خشکسالی نگاه دارد.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image1051.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image14.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید