اين خانم گوینده خطاب به اصغر آقا ميگويد: اگر میخواهی شکر بخوری برای رهبر کشور خودت بخور. کشور خودت غرق در استبداد, فساد، دزدی، نابرابری، فقر, جنايت، فحشا، بيکاری, اعدام کودکان، شکنجه و اعدام سياسيون, تجاوز به زندانيان, تعطيلی مطبوعات، زنداني کردن خبر نگاران و.... است. آنوقت تو به "رئيس جمهور منتخب ما" درس انساندوستی و برابری ميدهی !

نوشتن دیدگاه

نظر شما پس از تائید مدیریت سایت منتشر خواهد شد. لطفا دیدگاه خود را به پارسی بنویسید. سایت های زیادی بصورت آنلاین نوشته های پارسی با حروف لاتین را به حروف پارسی تبدیل می کنند مانند گوگل تایپ و بهنویس. .


مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

iran10.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید