استفاده از اصطلاح «خلیج فارس»، «خلیج» و «شط‌ العرب»

1. اصطلاح «خلیج فارس» در مدارک، نشریات و بیانیه‌های دبیرخانه سازمان ملل به عنوان نام جغرافیایی استاندارد برای منطقه دریایی بین شبه‌جزیره عربستان و جمهوری اسلامی ایران به کار می‌رود. اصطلاح کامل «خلیج فارس» همیشه زمانی که در متون به این منطقه آبی اشاره می‌شود و در صورت لزوم برای تکرار، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2. اصطلاح «خلیج» در مدارک، نشریات و بیانیه‌های صادر شده از سوی دبیرخانه سازمان ملل استفاده می‌شود تا به مناطق همسایه این ناحیه دریایی در یک پاراگراف و یا به شرایط اطراف این منطقه آبی اشاره شود. اصطلاحات «منطقه خلیج»، «ناحیه خلیج» و «دولت‌های خلیجی» نمونه‌های این مورد هستند.

3. در مدارک خلاصه‌شده و دقیق، وقتی نقل‌قولی از یک مقام ذکر شده یا اظهارات یک کشور منتشر می‌شود و همچنین زمانی که نتیجه مشورت اعضای سازمان ملل اعلام می‌شود، دبیرخانه بدون هیچ تغییری واژگانی را که گوینده، دولت یا عضو شورا به کار برده، منتقل می‌کند.

4. در صورت وجود تردید، از کارمندان خواسته می‌شود با بخش کنترل ویراستاری تماس بگیرند تا پس از رایزنی دقیق، اقدام شود.

5. دستورالعمل کنونی جایگزین بیانیه فوق، اصلاحات 1 و ضمائم 1 و 2 می‌شود، مگر این که از اصطلاح «شط‌العرب» استفاده شود.

 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran26.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image7.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید