با تشدید تحریم‌ها و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی برای مردم در کنار تداوم سرکوب سیاسی و فرهنگی و اجتماعی همه‌ی استمرارطلبان بسیج شده‌اند تا راه حلی برای دوام حکومت الهی فاسد و ناکارآمد و یاغی موجود پیدا کنند. بخش خارجی استمرارطلبان در کار لابی با دولت‌ها و گروه‌های چپگرا و تبلیغات سیاسی ترامپ‌هراسی است.

عوامل سازنده‌ی این رژیم متناقض و فرسوده، انحصارطلب‌تر از آن هستند که وحدت میان آنها ممکن باشدچهل سال از انقلاب اسلامی گذشته و هنوز تفاوت مابین دو واژه «سلطنت» و «پادشاهی» برای اکثریت ایرانیان مشخص نیست.

چپ‌ها «سلطنت» و «پادشاهی» را یکی می‌پندارند و بی‌توجه به تاریخ پیدایش ایران می‌خواهند پدیده‌های نوظهور اجتماعی را علیه این دو واژه برانگیزند، حتی اگر این عمل آنان به نفع جمهوری اسلامی تمام شود و ضدیت با خواست‌های زحمتکشان ایران داشته باشد. یا بقولی چپ‌های ایران می‌خواهند کل کارگران جهان در رفاه کامل زندگی کنند ولی کارگران ایران زیرخط فقر نگه‌داشته شوند تا همبستگی خود را با کارگران جهان به اثبات برسانند (اعضای حزب‌الله در لبنان سه برابر درآمده یک فرد در طبقه متوسط ایران از جمهوری اسلامی حقوق می‌گیرند. برای چه‌کاری این حقوق پرداخت می‌شود؟


تا خود را آزاد نسازیم، نمیتوانیم ارزشهای استبدادی نهفته در شریعت اسلامی را شناسائی و آنها را دگرگون ساخته،  آزادی را ارج نهیم و آنرا به "منش" و "گفتمان" آلترتاتیو تبدیل نمائیم. ما مسلمانان در واقع از آزادی بیم و هراس  در دل داریم. چرا که در نزد فقها و علمای حاکم، آزادی دارای باری ست بسیار منفی، باین معنا که هر کس، هرچه خواهد و هرچه تواند در هر زمان و مکانی. که آزادی خود سبب انحطاط است و تباهی. که از آزادی ست که فساد بر میخیزد. که آزادی، افسار نفس را از قید و بند های شرعی واخلاقی می گسلد. که آزادی انسان را به بی بند و باری، بیعاری و ولنگاری و لذت جویی میکشاند. اما، اینها کنش و رفتاریست که هم اکنون در جامعه اسلامی وجود دارد، وگرنه مورد تنبیه و مجازات قرار نمیگرفتند. بهمین دلیل، نه در روز روشن بلکه در تاریکی های شب، در زیر زمین، پشت درهای بسته واقع میشوند.


۵ مرداد ۱۳۹۷- ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸
می خواستم در آغاز از پرزیدنت السیسی و دولت و ملت عزیز مصر سپاسگزاری کنم که امکان برگزاری این مراسم را به ما داده اند.

شاهنشاها،
سی و هشت سال پیش در همین سرزمین دوست و مهربان، ما را ترک گفتید. من مانند سالگردهای گذشته، به آرامگاه شما آمده ام تا از جانب خودم، فرزندان و نوه هایتان و به نمایندگی از جانب دوستدارانتان در این جمع و ایرانیان دیگری که در داخل و خارج میهن، هر روز بیشتر متوجه خدمات و زحمات پدر شما رضا شاه بزرگ و خودتان، برای پیشرفت و ترقی ایران و ایرانی می شوند، ادای احترام کنم.


رهبر مجاهدین خلق در همایش سالانه این گروه پیروزی‌های اخیر مردم ایران در کوی و برزن‌های شهرهای مختلف را به گروه خود نسبت داد فارغ از اینکه، نیروهای مجاهدین تا چه اندازه در اعتراضات و اعتصابات شش‌ماهه گذشته نقش داشته‌اند. قبول نکردن رهبری این گروه از سوی ملت ایران خلاف ادعای رهبر مجاهدین خلق را ثابت می‌کند. علاوه بر آن، مجاهدین خلق در نظر ملت ایران تماشاچیان فردای براندازی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند مگر اینکه…


نزدیک به چهار دهه است که دین، خود شمشیر برگرفته و بدون واسطه ی شاهان بر جامعه سلطه افکنده است.   یوغ شریعت را بر گردن مردم آویخته، آنها را از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی محروم ساخته و تا حد "رعیت" و "بنده" تنزل داده است. با این وجود، هنوز هستند بسیاری که دین را در آفرینش شرایط موجود در ابتلای ملت به فقر و محنت، به تیره بختی و سیه روزی، به مصیب و نکبت، در مرکز بررسی ها و تحلیل های خود قرار نمیدهند و نقش آنرا فرعی تلقی میکنند، چنانکه گوئی میتوان جامعه ای دمکراتیک و سکولار، آزاد و آباد بر پا داشت، بدون اینکه آنچه مرکزی ست، تغییر و دگرگونی بپذیرد.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

40sotoon.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image6.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید