«جامعه ایران به کدام سو در حال حرکت است؟» اولین جمله ایست که با آن سرمقاله روزنامه شهروند در 12 ماه جاری، بهمن 1394، تحت عنوان «پس رفت فرهنگی چرا؟» آغاز میشود. آنچه نویسنده را به پرسش چنین سوالی کشانده است، مشاهده پدیده ای بوده است بنام "زوال رفتار اجتماعی" رفتاری دال بر پس رفت فرهنگی که نویسنده در بخش پایانی مقاله بدان میپردازد. 

نویسنده شهروند ابتدا نمونه هایی چند از زوال رفتار اجتماعی ارائه میدهد شامل بر بازی خشونت بار "سگ کشی " و تماشا گرانی که از تیکه پاره شدن سگها بشوق و هیجان میآیند و لذت میبرند. شاخ و شانه کشیدن "قلدرهای مازندارنی" در فضای محازی نمونه دیگری ست که بقول نویسنده چنان انزجار آور است که "ه روح و روان را جریحه دار میکند."

جامعه شناسان براين باورند که،هر جنبش اجتماعی که به فرایندهای عمده و یا يک دگرگونی اجتماعی مثبت منجرشود بگونه ای « انقلاب » ناميده خواهد شد. اين گونه رخدادها بطورمعمول هميشه همراه و توام با تغییراتی بنيادی دربافت و ساختار اجتماعی و نيزدرنوع حکومت داری در جامعه يک کشورانقلاب زده واقع می شود،که قابل شناسائی است. به جهت اهميت و اثرگذاری انقلاب ها درروند تاریخ سياسی واجتماعی جهان ، توجيهاتی برای تبیین آنهاانجام شده که برخی از آنها خواندنی هستند. بعنوان مثال نگاه کارل مارکس که مبتنی بر دگرگونی از انديشه و تفکراتش ، که از آن تنها به عنوان تحلیلی از نهش (شرایط) دگرگونی های انقلابی يادنشده، بلکه ، ابزاری شده برای پیشبردانجام این گونه تحولات که مورد استفاده ملتها قرارمی گیرد.

ایران لیبرال - خبرهایی که همۀ ما همه روزه در رسانه ها، بخصوص رسانه های مخالف یا مخالف نمای خارج، می خوانیم، بسا اوقات نشان از نوعی بی صاحب ماندن کشور ایران دارد؛ هر کس از هر گوشه اش چیزی می دزدد و البته هیچکس هم جوابگو نیست، آثار باستانی اش به حال خود رها شده و در معرض تخریب قرار دارد و دولت هم اعتنایی ندارد، محیط زیست اش که سپرده شده به دست حوادث و هر کس هر چه خواست می کند، روزگار مردم اش هم که این است که هست. به هر صورت هر کشور حالت ملک متعلق به مردمان اش را دارد و مثل هر ملکی نیاز به سرکشی و مراقبت دائم که البته بر عهدۀ حکومت است.

این هفته، درپی آغاز دوره اجرای "برجام"، سفر شیخ حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه درصدر خبرها بود و همچنان هست.

سفر به ایتالیا، حاشیه های شرم آوری نیز داشت. به گزارش احمد رأفت در تارنمای "کیهان لندن" در 5 بهمن: «دردیدار روحانی و ماریو رنتزی [نخست وزیر ایتالیا]، که در یک محل تاریخی رم صورت گرفت، مجسمه های مرمرین درجعبه ها پنهان شدند تا مبادا هنری که مورد تحسین جهانیان است، به دلایل عقیدتی بر معاملات اقتصادی دو دولت تأثیر منفی بگذارد»!

چهارشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۸۱ كيهان لندن
سرگشته و شوريدة كار خويشيم
صياد نه‌ايم، هم شكار خويشيم
در شمارة 939 (سوم بهمن 1381) مطالبي چاپ شده بود با عنوان «نامة سرگشاده»، در فراخوان احزاب، و آزاديخواهان ايران، براي پيوستن به يك «منشور اتحاد ملي» و به راه نجات كشور از فرو پاشي.
در آن نامه 145 تن از سياسي‌كاران، پژوهشگران، هنرمندان را از هر گرايش و از هر دست نام برده‌اند تا دست بدست هم دهند و «وحدت آفرين» گردند. رويكرد اين مختصر به همان نامه و نويسندگانش است. اميدم اين كه روزنامه محترم كيهان از چاپ اين چند سطر دريغ نورزد.
نخست يادآور شوم كه در «منشور اتحاد ملي»، نويسندگان نامه سرگشاده طرحي پيشنهاد كرده‌اند در برپايي حكومت مردسالاري، جدايي دين از حكومت، آزادي انديشه و گفتار و نوشتار، برابري زن و مرد و نيز دگر انديشان، دگركيشان، لغو اعدام و خواست‌هاي ديگري كه همه را به جان خريداريم و دست‌مريزاد مي‌گوئيم.

به عقیده من همانطور که  چندی پیش هم گوشزد کردم تا زمانیکه تمام احزاب  و سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی  از نهضت سبز گرفته تا جبهه ملی/ جمهوری خواهان/ سلطنت طلبان / مجاهدین خلق / حزب توده / نهاد مردمی  و غیره و غیره هریک در ایران نتوانند طرفداران خود را سازماندهی کنند تا مرتب با پخش شبنامه ها مردم را بیدارو تحرک درآنها ایجاد کنند و موقع مناسب هم آنها را بسیج نمایند و فرا تر از این تا تمام این سازمانها درعین حال که باهم رقابت میکنند دربراندازی دشمن مشترک صادقانه با همدیگر همکاری نداشته باشند  بعید به نظر میرسد که نظام ولی فقیه را بتوان سر نگون کرد .

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran9.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image25.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید