جناب آقای حجت الاسلام عاملی امام جمعه اردبیل
با درود و احترام
فایل صوتی خطبه شما که در آن به پان ایرانیست‌ها تاخته‌اید بدستم رسید؛ بطور حتم، وهمِ خالی بودن میدان از پهلوانان بر شما چیره گشته که بدین گونه بی‌محابا سمت سخن به وادی بیداد برده‌اید؛ اما وهم، مقابل عقل است و طریقه عقلا قدم زدن در وادی وهم نیست. نخست و پیش از پرداختن به محتوای سخنانتان از ادبیات نازلی که در ایراد خطابه و خطبه – بالعکس هیبت و شمایل شکیلتان – داشته‌اید بسیار متاسف شدم؛ از آن کوه نباید موش بزاید!

بابِ آشنائی:

       1- شیخ روباه: «در تداول عامه، شیخ مکار و مزّور و حیله گرو ریاکار" را گویند.».

       2. روباه (ثَعْلَب): «در فرهنگ و ادبیات ایرانی، روباه به مّکاری و حقه بازی و خدعه گری معروف است». «نام جانوری دشتی،ازحیوانات پستاندار گوشتخوار واز جنس سگ که حیله گری را بدان نسبت می دهند. حیوانی است که در کثرت حیله وری و زیرکی ضرب المثل و معروف، و در مشرق بسیار است و مرغان و حیوانات کوچک را شکار کند. این حیوان در میان باغ ها و خرابه ها و قبرستان ها بسیار یافت می شود. جانوری از تیره‌ی سگسانان که در مناطق جنوب ایران بخصوص کره بند بوشهر بنام توره و یا تاته توره و همچنین روهه نیز نامیده می‌شود».

فساد با نظام ولایت مطلقه فقیه همزاد است.  مانند لاله و لادن، دوقلوهای به هم چسبیده که از هم جداکردن شان به مرگ هر دو منجر شد. مصداق بارز گفتهء برتراند راسل، اندیشمند شهیر انگلیسی است که، نقل به مضمون، می گوید: «قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق».

این فساد عارضی و ناشی از اثر عوامل بیرونی مانند نادرستی و طمع کارگزاران حکومت، تأثیر پذیری از عوامل بیگانه، عدم اطمینان به پایداری حکومت و... نیست، بلکه ساختاری و ناشی از پی و بافت آن است.  پی و بافتی که شالوده آن بر قایل نبودن ابتدایی ترین حقوق برای مردم، تبعیض فاحش، درجه بندی شهروندان به خودی و غیرخودی، حاکمیت یک قشر مفت خوار و غیرمولد بر جامعه، فریبکاری و مردم فریبی و ادعای واهی نمایندگی خدا برروی زمین بنا شده است.

اگر مختصرا به  رابطه دین و قدرت پس از انقلاب مشروطیت بنگریم  و نخواهیم دور تر برویم، مشاهده می نمائیم که مبارزه دین و قدرت، بیش ار هر مبارزه دیگری از جمله مبارزات طبقاتی در متن جامعه ما پیوسته حضور داشته و نقش تعین کننده بازی کرده است.

وقتی رضا خان، سرباز قزاق، بشاهی رسید، دوران تنش قدرت با دین، بار دیگر آغاز گردید. رضا شاه نفوذ دین را در عرصه سیاست، محدود نموده و بعدا نظارت دین بر قانونگذاری را بواسطه 5 مجتهد جامع الشرایط- امتیازی که به روحانیت برای نقشی که در جنبش مشروطه خواهی بازی کرده بودند- اهدا گردیده بود پایان بخشید. در عرصه تعلیم و تربیت عمومی و قضا، رضا شاه مکتب خانه ها را بست و در ادامه راه امیر کبیر دبستان ها و دبیرستان ها بنا و مهمتر از همه دانشگاه تهران را تاسیس نمود.خودنویس - چگونه این بار انقلاب کنیم و افتضاح به بار نیاوریم

مرحله اول: انتخاب رهبر
دفعه دیگه که می‌خواهید و خواستیم انقلاب بکنیم،  اون بابایی رو که می‌خواییم بفرستیم هوا و بهش سواری بدیم اول  خوب خوب نگاهش کنیم.... دقیق بشیم،  بازهم نگاهش بکنیم،  بعد اگر تردید داشتیم بلند شیم بریم جلوی آیینه چه می‌دونم حموم و یا هر جای دیگه که آیینه داریم و خوب دقیق بشیم به صورت خودمون منظورمه.

فیس بوک - ایرانیان به طنز می‌گویند همه جای دنیا سه زمان اصلی وجود دارد: حال، گذشته و آینده ولی در ایران چهار زمان اصلی وجود دارد: حال، گذشته، آینده و زمان شاه. شاه آخرین پادشاه از سلسله شاهانی بود که برای چند هزار سال بر ایران حکومت کردند، جانشینانشان آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای هم شاهی را رها نکردند و شاه-فقیه هستند؛ اگر چه به جای تاج عمامه بر سر دارند، اما به عنوان نمایندگان خداوند قدرت بیشتری از اکثریت شاهان پیشین دارند. از شش پادشاه آخری که بر ایران حکومت کردند پنج تن از آنان یا ترور شدند یا از مملکت تبعید شده و در خارج از ایران درگذشتند، آن یکی هم که به مرگ طبیعی مرد، وقتی که پیر و مریض بود به قدرت رسید؛ بنا بر تصور رعایا، گویا مشاعر خیلی درستی هم نداشت، فرمان مشروطیت را که قدرتش را محدود می‌کرد، امضا کرد و بلافاصله هم در گذشت.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran6.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image7.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید