رویگردانی ایرانیان از اسلام و اسلامگرایان که امروز بیش از هر زمان "مشروعیت" و موجودیت  نظام را به چالش کشیده، زنگ خطر را برای کلیت نظام بصدا درآورده است. "ترقه بازی" داعش در مجلس و قبر خمینی بهانه ای شده تا سیدعلی خامنه ای، موقعیت حکومت اسلامی را در شرایط فوق العاده ارزیابی نموده و فرمان "آتش به اختیار" صادر کند.

فتوای "آتش به اختیار" همان سیاست تهاجم فاشیستی "گروههای خودسر" به شهروندان ایرانی، تداوم  اسیدپاشی ها، تجاوزهای گروهی به زنان و دختران و سرکوب و تکرار قتل عام دگراندیشان است. سخنان سیدعلی خامنه ای خطاب به حزب اللهی ها و بسیجی های مستقر در دانشگاه، در واقع  پاسخ و راهکار او در ارتباط با به چالش کشیده شدن  "انقلاب" و "آرمان" های اسلامی در جامعه ایرانی است. سیدعلی با آگاهی به انزوای اسلام سیاسی در جامعه ایرانی و به ویژه در جامعه دانشگاهی، بسیجی ها و حزب الهی ها را به "تلاش همه جانبه برای غلبه گفتمان انقلاب در دانشگاه" دعوت کرده است.


شوربختانه برای تشریح این سرمقاله کمی صبر لازم است. بطورکوتاه اگر فقط بعضی از حوادث هفت سال اخیر رژیم را زیر ذره بین سیاسی قرار دهیم نکات زیادی در اهداف قدرت گرائی و روش حکومت خامنه ای را می توان بررسی نمود که بسیار قابل توجه است.
نخستین را از سال 2011 شروع می کنیم که مردم مبارز و آزادیخواه سوریه که در مقابل رژیم اسد بپاخاسته بودند را شروع به سرکوبی نمود. خامنه ای بصورت غیر دمکراتیک و ضد قوانین حقوق بشری بدون اجازه از مردم ایران و بدون در نظر گرفتن هزینه های جنگ  وارد کشور دیگری شد که آزادی خواهی مردم سوریه را از بین ببرد. این نوع تصمیمات و بعلاوه تصمیمات و طرح های خرابکاری در کشورهای دیگر که کم و بیش با آنها آشنا هستیم که بیشتر در کشور همسایه ایران انجام گرفته همگی از دفتر خامنه ای طرح و برنامه ریزی می گردد.1.     بیش از 5سال است که داعش در سوریه می جنگد و در ضمن هیچ کاری با رژیم ایران نداشت.
2.    بلافاصله پس از گفتگوهای دولت امریکا و کشورهای عربی ودرست در بدترین وضع قدرتی داعش درسوریه، یک باره داعش وارد ایران شده است.
3.    اگر قرار بود داعش واقعا کاری در قبر خمینی انجام دهد درست دو و سه روز قبل از این حادثه قبر خمینی پر جمعیت بود که کاری نکردند.
4.    چرا انفجار در خارج قبر خمینی صورت میگیرد شاید برای اینکه به ساختمان اسیب نرسد و درهمان موقع نیزفیلم گرفته می شود.
5.    عربی صحبت کردن این اشخاص درست مثل زبان آخوندی ایرانی ها بود.بعضا بر آنند که ولایت فقیه و کارگزاران ش، با جنایاتی که تا کنون بر علیه بشر مرتکب شده اند گور حکومت اسلامی را می کنند. حال آنکه آنها به کاری بس بزرگ و سرنوشت ساز تری دست زده اند. آنها گورکن  الله هستند. آنها مقدمات یک عزاداری شگفت انگیز را تهیه می بینند. عزای مرگ الله. چرا که الله خود نیز در دام شیطان گرفتار گردیده و در پی وصلت با عروس فریبنده ی قدرت، آسمانها را ترک نموده و گام بر زمین نهاده به زمره ی میرندگان پیوسته است. الله تن خود را نا دانسته بزمین آلوده نموده و زمینی گشته است. این است که مرگ ش فرا رسیده است.

این فیلمی هست که می گویند دوربینهای مداربسته مجلس گرفته اند دو نفر با مسلسل و یک نفر با کلت از مقابل دوربین رد می شوند. هم صورتشان پوشیده نیست و هم گوینده می گوید ساختمانی که براحتی می توان وارد آن شد..

حالا به این فیلم زیر نگاه کنید که یکی از مجروحان این حادثه جریان تیرخوردن خود را شرح می دهد. او میگوید تروریست ها صورت خودشان را پوشانده بودند. حتی یک خودکارهم نمی توان وارد ساختمان کرد چگونه اسلحه بزرگ را وارد کردند


تردید نباید داشت که ما در سرزمینی "مقدس" زندگی میکنیم که حاکمان بر آن مقدس اند. زیرا که در مدارس مقدس درس تقدس خوانده  و آموزش تقدس دیده و آموزگار تقدس گردیده اند. تقدس، از آگاهی بعلم و دانش بزبان مقدسی که آنرا بیان میکند بر میخیزد. بعضا، به رفیعترین مرتبه تقدس صعود کنند و "مرجع" شوند، مرجع تقدس، مرجعی که از آنان تقدس به "تقلید" فرا میگیرند. "مراجع تقلید،" که تبلور تقدس اند، جزء آن انگشمارانی هستند که نه مرتکب گناهی شده اند و نه خطایی از آنان سر زده است، پاک هستند و پارسا. هیچ "حرام" و "مکروه" و "نجاستی" دامن مطهرشان را هرگز آلوده نکند. آنها نه به حرامی به شیئی و یا چشمان دلربای انسانی منیکرند، نه دهان به حرامی بگشایند. نه کذب از دهانشان خروج یابد و نه حقایق را واروانه نمایند، مگر آنکه "مصلحتی" در کار باشد.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image17.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید