یوسف مصدقی- در فرهنگ عامه ایالات متحده آمریکا، جمله قصاری هست که برگردان آن به زبان فارسی چیزی می‌شود در این مایه که: هیچ ناهاری، مفت و مجانی تمام نمی‌شود یا چیزی به عنوان ناهار مجانی وجود ندارد(There ain’t no such thing as a free lunch). غرض از این ضرب‌المثل عامیانه این است که در زندگی هیچ چیزی رایگان و بدون هزینه به دست نمی‌آید و برای هر دستاوردی باید قیمتی پرداخت.

شاید بعضی را گمان بر این باشد که آدم‌های خوش‌شانس از این قاعده مستثنا هستند و نیازی به به پرداخت عوَض برای آنچه بخت بلند به آنها ارزانی داشته، ندارند. اما اگر قدری باریک‌تر به این موضوع بیاندیشیم در می‌یابیم که حتا خوش‌اقبال‌ترین انسان‌ها هم که تنها بر حسب اتفاق یا شانس چیزی به دست می‌آورند، تا از اقبال خوش خود بهره‌مند شوند، بخشی از عمر و زمانی را که طبیعت به آنها بخشیده، از کف می‌دهند.

به هر حال، اگر این حکمت عامیانه، در حوزه زندگی فردی برخی آدم‌های خوش‌اقبال کمتر کاربرد داشته باشد، در مورد سرنوشت ملت‌ها و جوامع انسانی، بطور مطلق صادق است. بر این مبنا و بر پایه عقل سلیم، می‌توان با قاطعیت حکم داد که هیچ ملتی در تاریخ تمدن انسانی بدون دادن هزینه و صرف منابع مادی و معنوی‌اش، صاحب دستاوردی چشمگیر نشده است.

از طرف دیگر، مطالعه تاریخ افول و انحطاط بسیاری از تمدن‌های پیشین، کمابیش ما را به این نکته راهبر می‌شود که سقوط و افول بیشتر آنها از جایی شروع شده که عموم مردم آن حوزه‌های تمدنی، دچار بی‌عملی و توهم مجانی‌خوری شده‌اند.

چنین مردم منحطی، ثمره کوشش‌ها، فتوحات، دزدی‌ها و غنائم آباء و اجدادشان را نه تنها پاس نداشته‌اند بلکه داشته‌هاشان را ابدی و همیشگی فرض کرده‌اند و بدون جایگزینی، مُسرفانه به مصرف آنها پرداخته‌اند.

در سده اخیر، کشورها و ملت‌های معدن‌فروش و بیش از همه، آلوده‌شدگان به دلارهای نفتی، به ویروس مجانی‌خوری و توهم «ناهار مفت» دچار شده‌اند. حکومت‌های برآمده از معدن‌فروشی، در طی چند دهه اخیر، عامدانه یا ناآگاهانه، ملت‌های زیر سلطه‌شان را به تغذیه از فروش آنچه از زیر خاک بیرون می‌کشند و خام به دیگران می‌فروشند، عادت داده‌اند. ثمره چنین عادتی، ضمن تثبیت استبداد و اشاعه فساد در نهاد حکمرانی،‌ میان مردم موجب گسترش صدقه‌بگیری، بی‌عملی و منجی‌گرایی می‌شود.

در چنین جوامعی، دولت تبدیل به کارفرمای اصلی در اقتصاد کشور شده و اکثر قریب به اتفاق نیروی کار فعال در جامعه را مستقیم یا غیرمستقیم مرهون پولپاشی خود می‌کند. استمرار این وضعیت است که طبقات اجتماعی را به مرور از حالت مولد خود خارج کرده و به ارتزاق از پولی وا می‌دارد که حکومت بنا به سلیقه و منافع خود میان گروه‌های مختلف اجتماع پخش می‌کند. نتیجه چنین رهیافتی به اداره اقتصاد یک کشور، نابودی تدریجی بخش تولید، فقر روزافزون و صدقه‌بگیر شدن طبقه کارگر و غلبه دلال‌مآبی و واسطه‌گری در طبقه متوسط جامعه است. ایران امروز، بارزترین نمونه‌ی چنین شکلی از حکمرانی است.

 

کارکرد طبقه متوسط در کشورهای دموکراتیک توسعه‌یافته، معمولا، فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد کشور است. این طبقه‌، نگهبان ثبات اقتصادی و مدافع توسعه پایدار است و بیشترین نقش را در تصمیم‌سازی در سیاست‌گذاری عمومی کشور دارد. در جوامع توسعه‌یافته، بدنه بیشتر احزاب مؤثر در حکومت از اعضای طبقه متوسط تشکیل می‌شود. همچنانکه بخش بزرگی از درآمد دولت از مالیاتی تأمین می‌شود که اعضای این طبقه به خزانه دولت می‌پردازند. اعضای این طبقه‌ در کشورهای توسعه‌یافته، بنا به خصوصیات طبقاتی، نه تنها به افسانه «ناهار مجانی» باور ندارند بلکه به خاطر نقش مهمی که در تأمین هزینه‌های دولت ایفا می‌کنند، نسبت به هرگونه ریخت و پاش اضافی حکومت حساس هستند.

حکایت اعضای طبقه متوسط در ایران اما متفاوت از اهالی این طبقه در کشورهای توسعه‌یافته است. طبقه متوسط جامعه امروز ایران، بیشتر به صورت گلخانه‌ای رشد کرده و برآمده‌ی تزریق و جذب دلارهای نفتی است و با مشارکت در تولید و حمایت از بدنه مولد اقتصاد کشور بیگانه است. برای اعضای متنوع این طبقه، دلالی، بسازبفروشی و اجاره‌بگیری مطلوبیت بیشتری از سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید دارد. پول مفت ناشی از سفته‌بازی و سود سرشار حاصل از واسطه‌گری چنان به دهان این طبقه مزه کرده که اعضایش حاضرند به هر کسی که وعده‌ی پول مفت بیشتر بدهد، دل ببندند. این جماعت، بدون توجه به واقعیت، از باورمندان سفت و سخت افسانه‌ی «ناهار مجانی» هستند.

طبقه متوسط دلال‌مسلک ایران تا پیش از اجرای تحریم‌های اخیر که کمر اقتصاد نفتی ایران را شکست، با وجود اختلافات فرهنگی با ارزش‌های ایدئولوژیک قدرتِ حاکم، خواهان استمرار حکومت جمهوری اسلامی بوده است. طیف‌های مختلف این طبقه هرچند به لحاظ فرهنگی و اعتقادی به هیچ وجه یکدست نیستند و میان آنها از ملحد تا مؤمن، از چپ تا راست، از بازاری تا دانشگاهی حضور دارند، اما وجه مشترک میان بیشتر آنها، بهر‌ه‌ای بوده که بیش و کم از اقتصاد بیمار و دلال‌محور جمهوری اسلامی می‌برده و تا هنوز می‌بَرند.

تبهکاران حاکم بر ایران، سال‌های طولانی، با تزریق دلار ارزان و هزینه کردن از منابع غیرقابل تجدید کشور، با خیانت به نسل‌های آینده و بخش‌های نابرخوردار جامعه، به اعضای طبقه متوسط دلال‌مآب کشور باج دادند و از آنها در بازی قدرت حمایت گرفتند. در این دوره، نرخ غیرواقعی ارز و رانت حاصل از آن، طبقه متوسط کذایی را دچار توهم «ناهار مجانی» کرد و این باور ساده‌لوحانه را در میان اعضای این طبقه پراکند که نشستن کنار این سفره، برای همیشه حق آنهاست. آنچه اما طی این سال‌ها از آن غفلت شده، احتمال فرا رسیدن زمانیست که تأمین دلار ارزان و باج دادن به طبقه متوسط ممکن نباشد. اینک مدتی است که آن احتمال به وقوع پیوسته و آن زمان فرا رسیده است.

در چند سال اخیر، پس از آنکه جریان دلارهای نفتی به خزانه جمهوری اسلامی به حداقل رسید و جهش‌های چندباره نرخ ارز حباب «دارندگی» بسیاری از اعضای طبقه متوسط را ترکاند، بخش‌های بزرگی از طبقه متوسط با واقعیتی روبرو شدند که پیش از این عامدانه یا ناآگاهانه از مواجهه با آن سر باز می‌زدند.

باور به «ناهار مجانی» و از کیسه منابع تجدیدناپذیر خرج کردن، موجب نابودی اقتصاد، محیط زیست و سلامت جامعه ایران شده و میهن ما را در معرض خطر بی‌آیندگی و فنای کامل قرار داده است. طبقه متوسط گلخانه‌ای با کمک به استمرار نظام ولایت فقیه و همراهی با مدیران چپاولگران «شرکت سهامی جمهوری اسلامی»، نقش مؤثری در ایجاد این خطر داشته است. حالیه اما ورق برگشته و بیشینه‌ی این طبقه در حال قربانی شدن به خاطر انتخاب اشتباهی هستند که خود مرتکب شده‌اند.

راستش را بخواهید، باور به «ناهار مجانی» میان مردمی که بخش بزرگی از آنها به خلقت کائنات از «هیچ» ایمان دارند، چندان هم عجیب نیست.
برگرفته از کیهان لندن

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
کلیپ های ایران چه خبر بطور روزانه تهیه و منتشر می شوند
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید

Image1.jpg

نه به

قراردادها و

موافقنامه ها

با 

روسیه و

چین

چین و

روسیه

می باید

ایران را

ترک کنند

   
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی