ایراداتی بر درخواست رفراندوم از شورای امنیت در حضور رژیم سرکوبگر دیکتاتوری توسط گروهی مبهم و مشکوک بنام‌: جبهه دمکراتیک ایران
نظر ملت ایران: #رفراندوم‌_بعد_از_سرنگونی
نه ارائه راهکار برای نجات دیکتاتوری از بحران مشروعیت.
ما‌ ملت ستمدیده و نسلهای سوخته ایران، به امثال عباس عبدی اجازه نمی دهیم رژیم را از این بحران مشروعیت که حاصل چهل سال خیانتشان به کشور و ملت و قتل و کشتار و سرکوب مردم بوده که هزاران جاویدنام ‌ قربانی آن شده، توسط شوراهای جعلی گذار و جبهه های دمکراتیک دست ساز رژیم، و اپوزسیون فیک، بسلامتی گذر داده و در اشکال مختلف به بقای آن کمک کنند.
💥 گروهی بنام‌ "جبهه دمکراتیک ایران" مدعی شده که عده ای از نویسندگان و فرهیختگان و نخبگان! به "شورای امنیت" "سازمان ملل متحد" نامه نوشته و خواسته اند که امکان رای آزاد را به ملت ایران فراهم کنند:
و در ادامه در دلیل این خواسته میگویند: چون در چهل سال گذشته بدلیل "اختلاف" سرکوب انجام‌ شده و امکان رای گیری آزاد برای ملت ایران نبوده است.


اول:
جبهه یعنی متشکل از چند حزب و گروه فراگیر، توسط ملت شناخته شده، که‌ برای هدفی خاص اتحاد سازمانی تشکیل میدهند.
این‌ فرد و افراد حاضر در کلیپ پخش شده برای ملت شناخته شده نیستند.
در عین حال معلوم نیست این جبهه از کدام احزاب و گروه ها تشکیل شده و سازمان این جبهه کجا ایجاد شده و مفاد مشترک این جبهه چیست

و رهبر و پیشرو آنها چه شخص یا کدام‌ شورا و کمیته هست که‌ به نام‌ ملت ایران و نخبگان آنها با مراجع بین المللی مکاتبه میکنند؟ چه ‌جمعیتی از ملت پشتیبان این خواسته انها هست؟


دوم:
این فرد مدعی است دلیل سرکوب و عدم امکان رای آزاد در ایران "اختلاف" بوده است.
این اختلاف بین چه کسانی بوده است؟
دلیل بروز این اختلاف چه بوده است؟
چه کسی بخاطر این اختلاف دست به سرکوب ملت زده است و هدفش از این سرکوب چه‌ بوده و چه‌ کسان و گروههایی موجب استمرار چهل سال سرکوب ملت شده اند؟


سوم:
آیا این سازمانهای بین المللی و کشورهای جهان شاهد این‌ سرکوب بوده اند یا نه؟ و چه اقدامی بر آن کرده اند؟
آیا برجام که‌ باعث دریافت ۱.۸میلیارد دلار پول نقد توسط رژیم شده و صرف تقویت قدرت سرکوب و توسعه گروههای تروریستی شد، توسط همین سازمان و شورای امنیت منعقد نشده است؟
آیا این‌ شورا وقتی رژیم از همین قرارداد که خودشان‌منعقد کردند، به بهانه خروج آمریکا، در حالی که بقیه کشورها متعهد بودند، عدول کرد، با اجرای اقدام ماشه علیه رژیم‌ در زمان فشار حداکثری و اوج ضعف آخوندهای سرکوبگر، مخالفت نکرد ‌تا بقای آن را تضمین کند؟
آیا اعضای این شورا چین و روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند که با فرستادن خمینی به کره ماه، و نشاندن موی ریش او در لای قرآن، او را رهبر نابودی ایران کرده و حفظ نظام را در چهل سال گذشته عملی کرده اند؟


چهارم:
اکنون تکلیف سرکوبگران قبل از رفراندوم چه می باشد، که نتوانند در حضور چند کارشناس این سازمان و شورای امنیت آن‌ در تهران، دست به سرکوب مجدد مردم در تمام کشور نزنند، و امکان رای آزاد برای مردم فراهم شود؟


پنجم:
اساسا آیا شورای امنیت سازمان ملل مسئولیتی در حل اختلاف داخلی ملتها با حکومتها‌، و اجازه مداخله در اختلافات داخلی را دارد و می تواند تقاضای اجرای رفراندوم ‌ کند؟ و حتی اگر اجازه قانوتی داشته باشد دلیل منطقی‌در جهت منافع خودشان دارند که آن را عملی کنند؟ که می گوئید توپ در زمین آنها هست؟ اساسا این میدان بازی ملت ایران هست یا بازی بیگانگان که توپ را به آنها پاس میدهید، تا بازی از دست ملت ایران خارج شود؟
هر بازی یک توپ دارد. اگر آن توپ به زمین دیگری پاس داده شود، طبعا ملت ایران دیگر بدون توپ نمیتوانند بازی کنند و این مهمترین خواست رژیم هم هست.


ششم‌:
نهایت کاری که هر سازمان خارجی میتواند در نقش نظارت انجام دهد این است که یک ستاد نظارت تشکیل و چند کارشناس اعزام کند که این افراد در چارچوب قوانین بین المللی باید با حکومت مستقر که به رسمیت شناخته میشود، برای دقت در اجرای صحیح یک رفراندوم همکاری کنند.
آیا این چند کارشناس همکار حکومت مستقر، در چارچوب قوانینی که حق را به حکومت مستقر میدهد، قادر است جامعه هشتادو سه میلیونی ایران را کنترل کند، که نتیجه‌ رفراندوم‌ انعکاس رای آزاد ملت ایران باشد؟
این چند کارشناس در یک ستاد چگونه می توانند دست سرکوب سازمان یافته و مجرب حکومت در طول چهل سال را در ۱.۶۴۸ هزار کیلومترمربع ، حدود ۱۳۰۰ شهر و ۳۷ هزار روستا، که بیش از ۵۵ میلیون واجد شرایط رای دادن دارد، کوتاه کند و مانع تقلبهای سازمان یافته و شناشنامه های قلابی در دست رژیم شود، که‌ رفراندوم آزاد انجام گیرد؟


هفتم
اکنون همه جهان آگاه هستند که‌ بیش از ۸۰٪ملت ایران مخالف حکومت هستند، و در انتخابات مجلس آخوندی سال ۹۸ بصراحت با مشارکت تک رقمی حداقل در ۴ شهر و مشآرکت زیر ۲۰٪ در کل کشور، نشان داد، و حتی عوامل خود رژیم به آن اعتراف و نگرانی خود را از عدم‌ مشارکت مردم در انتخابات پیش رو اعلام میکنند، و رژیم از انتخابت شوراها و اختلافات منطقه ای گرفته تا جایزه واکسیناسیون مجانی در پای صندوق (و شاید مشوق های مادی و روانی و جنسی بیشتر) استفاده میکند تا مردم را پای صندوق بکشد، این خود دلیل آشکار بر نتیجه هر رفراندم احتمالی نیست؟

با این حال اولا:
چه دلیلی بر رفراندوم بر امر بدیهی است
دوما:
اکر رژیم با اعمال نظر در این رفراندوم ۹۸٪جعلی سال ۵۷ را با ۵۸٪جعلی دیگر تکرار کند، تکلیف ۸۰٪مخالف که نظرشان به بهانه یک رفراندوم جعلی باطل خواهد شد، چه خواهد بود؟
همان‌جاویدنامان در دست شما خواهان سرنگونی رژیم بودند نه رفراندوم؟


سوما:
فرض کنیم اصلا نتیجه این رفراندوم واقعی و رژیم با این رفراندوم رد شود.
چه‌تضمینی هست که رژیم به آن تن بدهد و کدام‌ قدرت اجرایی نتیجه ان را میتواند عملی کند؟
شما‌ در جبهه دمکراتیک سپاه‌ را خلع سلاح خواهید کرد، یا کلاه آبی های سازمان ملل یا سربازان بایدن باید ملت ایران ‌ را از شر سپاه نجات دهند؟
اگر رژیم مدعی شد خود این مشارکت دال بر اطمینان انها‌ بر صندوق حاکمیت هست، و مخالفت مردم را متوجه‌ دولت نمود، همآنطور که‌ سالها انتخابات بین‌ بد و بدتر رفراندوم ‌ علیه خامنه‌ای بود، اما‌ او به نفع‌ خود تفسیر میکرد؛ چه‌ خواهید کرد؟


چهارم‌:
چرا این رفراندوم را در مقطعی مطرح میکنید که رژیم نگران عدم‌‌ مشارکت مردم‌ در انتخابات بوده و در بن بست عدم مشروعیت گیر کرده است؟
آیا عدم مشارکت مردم در انتخابات پیش رو، خود رفراندوم آشکار بر علیه رژیم نیست؟
چرا مساله رفراندوم را در مقطعی پیش می کشید که کمپین #نه_به_جمهوری_اسلامی با قدرت در حال گسترش هست و مشروعیت رژیم را نه بدست شورای امنیت، بلکه با اتحاد ملی از بین میبرد؟


این موارد قابل بسط به یک جزوه مفصل با استدلال و منطق محکم هستند.


افرادی که به چنین بدیهیاتی توجه نکرده اند، چگونه‌خود را نخبه و فرهیخته قلمداد و سعی کرده اند بنوعی خود را دانایان ملت معرفی کنند، در حالی که‌ قادر به درک ساده ترین مسائل سیاسی روز نیستند؟


ما جمعیت بزرگی از نخبگان‌ خائن را داریم که در خدمت سلطه گران هستند و به انها خدمات علمی، تکنولوریوی و رسانه ای و مدیریتی میدهند. جمهوری اسلامی بدون این تکنوکراتهای خائن‌ قادر به ادامه کار نبود و نمیتوانست خیانت خود را چنان عملی کند که‌ مردم متوجه نشوند.


لذا نخبگان‌ خود طبقه ای مشکوک به خیانت هستند و حق تعیین تکلیف به ملت را نداشته و نمایندگی خودسرانه‌ به صرف نخبه و روشنفکر بودن‌‌ را ندارند، مگر آنکه‌ توسط ملت بصورتی اشکار و وسیع تایید شوند.


حتی هوچیگری یک گروه مشکوک در میدان و خیابانها هم چنان مشروعیتی به این افراد نمیدهد.
ما نابودی دمکراسی را در نظامهای سیاسی جهان و خصوصا در تقلب آشکار انتخابات آمریکا شاهده بودیم‌ و به نقش مخرب گروههای کوچک مانند انتیفا و " جان سیاهان مهم‌است" که با حمایت سلطه گران جهانی، اگاه‌ شدیم که مردم را با رعب و وحشت مجبور به سکوت کرده، و به خیانت نخبگانی که ابزار سلطه گران بوده و منویات آنها را عملی کردند، آگاه شدیم، و اجازه نمی دهیم اینگونه توطئه ها مثل ۵۷ توسط نخبگان و روشنفکران‌!! دوباره در ایران تکرار شود.

 

 


ما‌ به خیانت سازمانهای بین المللی مثلا در مورد گسترش ویروس کرونا و همکاری سازمان بهداشت جهانی با چین و یا عملکرد شوراهای حقوق بشری که در خدمت سلطه گران جهانی هستند آگاه شدیم؛ دانستیم که‌ این سازمان ها قابل اعتماد نیستند، چنانکه‌ حوادث وحشتناک از جمله جنایتهای جمهوری اسلامی و خصوصا سر بریدن و به بردگی کشیدن زنان توسط داعش انجام‌ شد و این سازمانها و دادگاهها اوباما و هیلاری کلینتون و جیمی کارتر و بایدن و دست اندرکاران تولید این جنایتکاران را محاکمه و مجازات نکردند.


در نهایت تناقض آشکار این گروه که خود میگویند همه انتخابات با حضور این رژیم نمایشی میباشد، اما خود درخواست رفراندوم با حضور لین رژیم را میکنند؛


اعلام می کنیم‌:
هزاران انسان خون و جان خود را برای سرنگونی این رژیم داده اند، و لازم باشد هر اقدام دیگری در این مسیر انجام خواهد شد، و هیج رفراندومی را در حضور این رژیم قبول نداریم‌.
#آری_به_پیمان_نوین
#نه_به_جمهوری_اسلامی

نافرمانی مدنی

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
کلیپ های ایران چه خبر بطور روزانه تهیه و منتشر می شوند
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید

Image1.jpg
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی