اتحاد ملی طبقه متوسط و طبقه پایین
رژیم اشغالگر سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن‌ را با جدیت تمام در چهل سال گذشته ادامه داده و از هر نقطه افتراق و دسته بندی و گروه و فرقه و تقسیم بندی اجتماعی، که طبیعت تمام جوامع بشری است، استفاده نموده تا آن را به یک کانون اختلاف جدی تبدیل، و با این تلاش سرمایه اجتماعی ملت ایران را هدف قرار داده، و سیاست اتمیزه کردن جامعه ایران را پیش ببرد
دولتهای مشروع و مردمی که قدرت خود را از متن جامعه و همت‌مردم گرفته اند، درست برخلاف این سیاست، تلاش می کنند با ایجاد یگانگی و همبستگی و همدلی سرمایه اجتماعی ملت را افزایش داده و قدرت خود را با پشتوانه آن تقویت کنند .

اما جمهوری اشغالگر اسلامی که ماهیتی ایرانستیز دارد و موجودیتش نه به همت واقعی مردم، بلکه به طرحهای شیطانی و ظاهرسازی های مزورانه و پشتیبانی سلطه گران جهاخوار گلوبالیست مربوط هست، یکی از وظایفش نابودی سرمایه اجتماعی کشور و متفرق کردن ملت ایران بوده است .

بر این اساس سران جبهه " ضد همبستگی" رژیم در سازمانهای امنیتی حکومتی، بصورت دقیق همه عوامل افزایش سرمایه اجتماعی را لیست کرده و در جهت تضعیف آن بصورت سازمان یافته تلاش کرده، و همه امور دخیل در تفرقه ملی را تقویت کرده اند ‌.

 


اثبات این ادعا چندان مشکل نیست. کافی ست به دوگانه هایی که رژیم در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قومی، دینی، مذهبی، نژادی و جنسی و شغلی و طبقات اجتماعی ایجاد کرده است توجه شود؛ و همچنین به نابودی همه ابزارهایی که ملتی را متحد کرده و در متن جامعه دور هم جمع می کند دقت کنیم.
می بینیم با تمام قدرت از همه این ابزارها استفاده شده تا تفرقه در سطوح مختلف ایجاد شود؛ و همه ابزارهای مختلف اعم از ورزشهای همگانی و هنر و موسیقی و جشنهای ملی و انجمنهای مردمی و همیاری ها و خیریه های مردمی و موسسات مردم ‌ محور و احزاب و گروه های سیاسی که موجب تجمع مردم‌ و همدلی و همبستگی آنها می شوند را نابود کرده اند.
اگر جمهوری اسلامی اجازه اجرای کنسرت در سطح گسترده به هنرمندان نمی دهد، دلیلش صرفا مخالفت با جنبه مذهبی آن نیست، که خود امری مسخره و بیهوده و ارتجاعی هست، بلکه مهم ترین دلیل این است که در این کنسرتها مردم بخاطر شنیدن موسیقی دور هم جمع شده و احساسات خود را با دیگران به اشتراک می گذارند، و همین امر موجب نزدیکی و همبستگی آنها شده، و سرمایه اجتماعی را بالا می برد.
همچنین اگر مانع ورود بانوان به ورزشگاه ها می شوند، به این دلیل هست که حضور بانوان، سطح فرهنگی این اجتماعات را افزایش داده؛ و موجب حضور جمعیت بیشتری از مردم‌ در ورزشگاه ها می شود، که ممکن است توسط لیدرهای اکثرا حکومتی، که سعی می کنند یک عده هوادار دائمی را کنترل و مهار کرده و فضای ورزشگاه ها را در اختیار خود داشته باشند، از دستشان خارج شده، و اجتماعات واقعا مردمی شکل گرفته و ابزار افزایش سرمایه اجتماعی شود .
یکی از مهم ترین زمینه ها که رژیم سعی کرده از آن استفاده کند، تقسیم بندی جامعه به طبقه متوسط و طبقه پایین است .
در جامعه شناسی این دو طبقه با معرفی خصوصیاتی چند تعریف شده اند و تفاوتهای آنها در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مشخص شده، و البته سطح جدایی این دو خیلی دقیق اشکار نیست . گاه شخصی را که بلحاظ اقتصادی در زمره طبقه محروم هست، بلحاظ فرهنگی می توان در طبقه متوسط جای دارد. مانند بسیاری از تحصیل کرده های بیکار که جزو این گروه هستند؛ و در مقابل افرادی که بلحاظ فرهمگی و اجتماعی در پایین ترین قشر طبقه پایین هستند، اما بلحاظ اقتصادی در عالی ترین سطح جامعه هستند. مانند انبوه رانت خواران که میلیونها دلار ثروت در اختیار دارند؛ اما فاقد کمترین شایستگی هستند و حتی فاقد یک تحصیلات قابل قبول هم هستند.
با این حال شکل گیری طبقه متوسط از دوره محمدرضاشاه پهلوی در جامعه بزرگ ایران امری بدیهی است و گرایشات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آنها کاملا روشن هست.
بر این اساس آن گروه میلیونی که در جریان آسمانی شدن استاد شجریان پا به میدان گذاشتند را می توان جزو طبقه متوسط جامعه محسوب کرد و شعار مرگ بر دیکتاتور آنها نشان داد که‌ در این شعار بخصوص، هیچ تفاوتی بین طبقه متوسط و طبقه پایین جامعه وجود ندارد و اتحاد حول آن شکل گرفته و امروز بزرگترین واقعیت سیاسی جامعه ایران است 
کارشناس نمایان رسانه های فیک عموما مزدور جهانخواران گلوبالیسم‌ در اعتراضات سراسری دی ماه۹۶ و اعتراضات سراسری ۹۷ و آبان۹۸‌ تلاش می کردند این اعتراضات را طبقاتی کرده و از تعمیم آن به کل جامعه پیشگیری کنند. در عین حال که وجود جاویدنام هایی مانند پویا بختیاری نشان میداد طبقه متوسط راسا پا‌ در میدان و در کنار کارگران و طبقات محروم بود، اما آنها تلاش می کردند القا کنند که‌ از بعد از جنبش۸۸ طبقه متوسط عقب نشسته و از لحاظ سیاسی ورشکسته شده، و آنها که در میدان هستند طبقه پایین هستند، و از آنجا که طبقه متوسط با آنها همراهی نمی کنند، طبعا امکان پیروزی ندارند، و این اعتراضات طبقاتی بوده و‌ نماینده کل جامعه نیست، و با همین تحلیل آبکی اعتراضات احتمالی پیش رو در جامعه توسط حکومت شورش گرسنگان‌ و توسط ابزار مشروعیت بخشی به سرکوب مردم‌، کانون های شورشی نامیده شد، تا پیشاپیش، ملی و سراسری بودن این حرکتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی محکوم و به تلاش یک طبقه خاص و شورش یک عده محروم، و حرکتی کور و بی خاصیت، که طبعا سرکوب آنها مجاز و واجب هست، و جز تخریب و تباهی چیزی در پی نخواهد داشت، تبیین کنند.
در واقع کلید واژه سرکوب اعتراضات مردم " شورش "" هست که مختص طبقه محروم‌ جامعه هست، و بخش فرهیختگان و طبقه متوسط در آن نقشی ندارند.
اما آسمانی شدن استاد شجریان بعنوان فردی از طبقه فرهنگی و هنری که هواداران آن، طبعا جزئی از طبقه متوسط هستند و با آمدن این جمعیت گسترده به خیابان و دادن شعار " مرگ بر دیکتاتور " سیلی محکمی بر صورت منحوس شورش طلبان زده و نشان داد طبقه متوسط در ۸۸ متوقف نشده و در همه این سالها از دی ماه۹۶ و اعتراضات گسترده ۹۷ و ابان۹۸ و تمام تجمعات اعتراضی۹۹ در صحنه حاضر بوده اند و در شعار محوری مرگ بر دیکتاتور همه طبقات اقشار ملت ایران هم صدا و هم رای هستند و اعتراضات مردم نه‌ تنها جنبه شورش ندارد، بلکه این جمعیت، معترض اشغال کشورشان بدست فتنه گران۵۷ هستند، و همگی به این نتیجه رسیده اند که فتنه ۵۷ با ادعاهای دروغ شکل گرفته و هدفش نابودی ایران بوده است. این آگاهی در بخش بزرگی از جامعه‌ ایران از همان‌ اوان وجود داشت، اما‌ بخاطر فشار تبلیعاتی جبهه جهانی گلوبالیسم در خارج از کشور، و رسانه اشغالگران در داخل، صدای انها شنیده نشد و سرکوب می شد. بخشی از این سرکوب سیستماتیک‌ در مقابل خشم‌ ملت ایران، شکل دادن جریانی موسوم‌ به "اصلاح طلبان" بود که‌ با خاتمی شیاد شروع شد، اما‌ این خط فتنه نیز در جنبش ۸۸ رسوا گردید، و مردم از این فریب نیز گذشته و شعار اصطلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا حاصل این گسترش یافتن و اشکار شدن این آگاهی ملی بود، که از آن به بعد براندازی جریان غالب اعتراضات مردمی ایران شد، و همه جامعه از جمهوری اسلامی و همه مدعیات فتنه گران۵۷ گذر کرده و حول محور ایرانی بودن متحد شدند، و همانطور که استاد شجریان خود را نماینده فرهنگ و هنر ایران معرفی کرد، امروز همه ما یکان یکان باید بعنوان‌ شهروند و یکی از ملت ایران، جایگاه و نقش خود را پیدا کرده و برای آزادسازی کشور از اشغال فرقه تبهکار تلاش کنیم، و بی شک جامعه ایران به آن سطح از فرهیختگی و شایستگی هوشمندی رسیده است، که خود نقش آلترناتیو سیاسی و‌اجتماعی رژیم اشغالگر را بر عهده گرفته و بعد از آزادی کردن ایران‌ برای اداره امور آن تصمیم بگیرند و آینده ای با شکوه را برای کشورشان رقم بزنند‌ و نیاز به قانون نویس و خط دهنده ندارد .
آنان که‌ ملت ایران را در این حد از شایستگی نمی دانند، یا این ملت را نمی شناسند، که باید با حضور میلیونی مردم‌ در آسمانی شدن جاویدنام استاد شجریان ، که با سرکوب تمام عیار رژیم همراه بود، به این امر آگاه شوند، و یا مزدور رژیم هستند که طبعا حاضر به پذیرش شعور ملت ایران نیستند ‌و از آن وحشت داشته و انکار می کنند تا دیکتاتوری خود را حفظ کنند .
اما قطعا شعار " مرگ بر دیکتاتور " در مراسم سوگواری استاد شجریان نقطه عطفی بود و تفرقه القا شده بین طبقه پایین و طبقه متوسط را در مورد این شعاری محوری و کلیدی نابود کرد و بعنوان یک اکت در تاریخ ایران برای طبقه متوسط ثبت شد .‌ البته فتنه گران‌۵۷ و دو آستری ها تلاش خواهند کرد دراشکال مختلف استاد شجریان را مجددا بنام خود مصادره کنند اما‌ آنکه پیکر استاد را بر دوش بکشد در واقع شعار مرگ بر دیکتاتور را سر میده و انکه‌ از استاد شجریان یاد می کند بازگشت به ایرانیت و‌گفتمان‌ ایران گرایی را تایید کرده و جز این‌ سواستفاده از نام ایشان بوده و ملت آن را درک می کنند و به این دو آستری ها امکان‌ موج سواری نمی دهند.
(نافرمانی مدنی)

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image2.jpg

سرزمینمان ایران

iran3.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image25.jpg

کارزار 9 شب

 

#نه_شب