خورشید طلوعی دیگر کرد . اما این بار نیز سپهر ایران داغدار جوانی دلیر از خطه فارس هست .

از سال 57 که کشورمان ایران در #قادسیه_دوم بدست ضحاک #سفاک دیگر، و دوباره با خطا و اشتباه گروهی از ایرانیان، در تشخیص دوست از دشمن، و #خادم و #خائن، با #اسب_ترووای #خمینی سقوط کرد، خون دلیر مردان ایران زمین ریخته شد.

اولین شیران را در پشت بام #مدرسه_علوی به خاک و خون کشیدند و همزمان در جای جای ایران، #ایرانبانان شجاع را بجرم #وفاداری به #سوگند_نظامی مبنی بر حراست از

#شاه_و_میهن به خون غلطادند؛ گروه اندکی از مردم نادان آن روز ایران، فریب خورده از دیو خون آشامی که خود را فرشته جا زده بود، سرمست بود و خیال پیروزی می کرد، در حالی که اکثریت ایرانیان در دل خون خورده و اشک می ریختند و سوگوار میهن بودند.

آن روز که #پادشاه خدمتگزار و دلشکسته ایران، هنگام خروج از میهن چشمهایشان غرق اشک بود، ملت ایران باید می دانست که آن دو چشم، چشم ملت ایران بود که میگریست، و آن دل شکسته، دل شکسته جمعیت ایران بود. اما دریغ که دشمنان ایران مانند کف بر روی آب آمده و برای اشک پادشاه میهن هلهله می کردند و با شیطنت وسوسه های شوم می کردند .

 

از آن روز به نوبت خانه های ایرانیان سوگوار جوانان و دلیران شدند .
از اعدام های جنایتبار 57 که عبور کردیم، نوبت گوشت دم توپ شدن جوانان در #جنگ_تحمیلی جهانگرایان بر کشورمان بود، تا با جنگی نفرت انگیز هم خاک میهنمان مان را مورد تجاوز قرار دهند، هم باعث نایودی داشته هایمان شده، و هم موجب کشته شدن جوانانی شوند که قرار بود ابزار #توسعه و #پیشرفت کشورمان شوند، و هر روز چندین جوان شجاع بر روی دست مردم شهرها روانه گورستانها شدند. شیاد که می گفت شهرها ویران و گورستانها اباد شد، گویی روایت شرح حال فردای خود می کرد و کسی متوجه نمی شد .

پایان #جنگ بود که گروهی از #فتنه_گران57 که قبلا گروهی از جوانان را فریب داده و بنام هوادار به زندانهای وحشت آخوندی روانه کرده بودند، و در ادامه در جنگ قدرت به اخوندها باخته و کنار دست دشمن سرزمینمان قرار گرفته، و سرگرم #خیانت به خاک کشورمان بودند تا در آن وضع تکه استخوانی برایشان فراهم شود و از گرسنگی تلف نشوند با حرکتی احمقانه به خاک میهن تاختند و هم #سربازان #میهن را کشتند، و هم بهانه دست #دژخیم دادند تا این جوانان فریب خورده در زندانها را #قتل_عام کنند.

آری همه این کشته ها دارایی های ارزشمند ایران بودند که بنامهای مختلف کشتار می شدند، و فرقی نداشت چه انگی به آنها زده شود، هرچه بود جان جوانان ایران یود که گرفته می شد، که اگر نبود این #فتنه شرورانه #ضحاک در 57، این جوانان شادمانه سرگرم #آبادانی ایران و رشد #فرهنگ ایران بودند، و اکنون یکان یکان به فجیع ترین وضع جان می باختند. اما افسوس که هنوز #وجدان گروهی از ایرانیان بیدار نمی شد که بفهمد چه بلائی سر کشور می آید و فریب سالسوان و شیادان و شعارهای احمقانه آنها را می خوردند و به جنایتهای جانیان هلهله می کردند و احمقانه فریاد الله و اکبر سر میدادند.

از دهه شصت که گذشتیم کشتار #جوانان پایان نیافت. در دهه هفتاد نیز کشتارها و #ترور ها و جنایتها ادامه یافت و باز هر روز که آفتاب طلوع کرد، سوگوار یکی از جوانان #ایران بود.

در دهه هشتاد نیز این جنایتها همچنان ادامه یافت؛ چرا که ندای حق طلبی و آزادیخواهی بلندتر شد. به هر مناسبتی رژیم تشنه #خون بود و می کشت و می کشت و می کشت. و برای کشتار خود اوباشان #سپاه_پاسداران_تروریستی را بعنوان دستگاهی #جنایتکار و #تروریست تجهیز کرده بود.

اکنون سالهاست که روند #اعتراف_گیری_اجباری توسط شروران سپاه، که با شیوه های کثیف و تهدیدهای مختلف از جمله تهدید به #تجاوز_به_نوامیس و خانواده گرفته تا #شکنجه های مرگ آور توسط زنازادگان در دستگاه بیداد، ابزار صدور حکم #اعدام توسط افراد بی شرفی شده است، که برای تکه استخوانی دم می تکانند و احکام انشا شده جلادان را امضا می کنند و جوانان را به جرم #حق_طلبی و #دادخواهی اعدام می کنند.

امروز نیز خورشید بالا آمد تا شاهد سرنوشت تاریک جوانان سرزمینمان باشد.
امروز روزی است بدون #نوید_افکاری.
صدای این جوان شجاع و آگاه و دانا خاموش شد.
دیگر او از بیداد سخن نخواهد گفت.
او دیگر نخواهد گفت که در این پرونده لعنتی حتی یک سند برای اثبات ادعای دروغین قتل وجود ندارد.
نوید قبل از پرواز گفت که فهمیده است اینها #دنبال_گردن_برای_طناب_دارشان_هستند .

اکنون نوید رفت و قربانی طناب دار جلادان شد، و بازمانده ملتی برجا که رژیم برای سیر کردن مارهای ضحاک، برای طناب دارشان قرعه بزنند که بنام کدام جوان بیافتد .
اما امروز ما دیگر #سوگوار نیستیم. از عزا و #تسلیت گفتن خسته شده ایم. امروز برآنیم تا با خشم پاک بهار سال نو را #بهار_آزادی ایران کنیم تا دیگر جوانی قربانی نشود.

نافرمانی مدنی

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان دیگر نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

passmigirim.jpg

سرزمینمان ایران

takhtjamshid.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

کارزار 9 شب

 

#نه_شب