زنده یاد احمد کسروی تبریزی در کتاب گرانبهای "تاریخ مشروطه" پس از اشاره به مکتبخانه ها و چگونگی اداره آن که ملّایی به کودکان که همه هم از فرزندان اعیان و بازرگانان و درباریان بودند, درس عمّ جز و الفبا می داد و سپس بقیه قرآن، گلستان سعدی جامع عبّاسی، ابواب جنان، تاریخ نادر... به میرزا حسن رشدیه اشاره می کند.
رشدیه در لبنان با دبستانهای مدرن آشنا شده بود و وقتی به زادگاهش تبریز برگشت بنیان آموزش نوین الفبا و زبان فارسی را نهاد که همه از سرنوشت او و سنگ اندازی های آخوند و اوباششان باخبریم.
نکته جالب این است که در حقیقت روش آموزش نوین فارسی را یک تبریزی به ایران آورد و اولین مدرسه مدرن هم در تبریز بنا شد برای یاد دادن این زبان و در دوران ناصرالدین شاه.

یعنی این که "قند پارسی" متعلق به همه ایرانی هاست آنقدر بدیهی بوده که اصلا جای بحثی نداشته است. حتی قانون اساسی مشروطیت را به این زبان نگاشتند بدون اشاره به رسمی بودنش. درست مانند قانون اساسی آمریکا که زبان رسمی ندارد ولی به انگلیسی نوشته شده است.
برای دادن توضیح واضحات که دیگر بند قانونی نیاز نیست!

 


تعزیه گردانان "آموزش به زبان مادری" که این روزها گوش خلایق را با رطب یابسهاشان می برند و از شاونیسم پهلوی که به زور فارسی را زبان ملی و رسمی کرده افسانه ها می سازند یا مغرضند یا بیسواد یا هر دو.

اصولا زبان هیچ کشوری با ضرب و زور و دگنک رسمیت نمی یابد به ویژه در ممالک قدیمی و استخوانداری مانند ایران. قومگرایان که به طرز مضحکی به مملکت چند زبانه ای مانند سوئیس اشاره می کنند نه آنجا را می شناسند و نه ایران را.
اصولا مگر می توان یک زبان شفاهی محلی را زبان ملی و رسمی کرد؟ زبانی مانند فارسی برای قرنها زبان علم و دانش بوده و قوام یافته است. تجزیه طلبان خجالتی اگر صاف و پوست کنده بگویند که چه می خواهند بهتر است تا با سخن گفتن از آموزش "به" زبان مادری خود را مایه خنده نمایند.

در خاتمه یاد رضاشاه بزرگ هم گرامی باد که فکری که روشنفکران صدر مشروطیت آرزویش را داشتند با قدرت و چکمه های رضاشاهی پیاده کرد از جمله آموزش و سواد آموزی همگانی را.
برگرفته از فیس بوک فرهاد طباطبائی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2579.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image2.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید