فتنه، یعنی گمراه کردن، از راه بدر کردن، گول زدن، دقیقا همان کاری که روباه پیر انگلیس توسط عوامل قدیم خود یعنی آخوند‌ها و دست نشاندگان و خود فروختگان همدست ایشان بر سر ملت نجیب زاده، بی‌خبر و بیگناه ایران زمین آوردند. جوانان میهن پرست و آزادیخواه امروز دیگر نباید دوباره گول همان دست نشاندگان و خود فروختگان قدیم را بخورند و امیدی به موسوی ها، خاتمی ها، روحانی ها، و به اصطلاح اصلاح طلب و دیگر فتنه گران و مارهای رنگارنگ داشته باشند. بیش از هر مطلبی قانون اساسی بخوانید، با هم در مورد مفاد آن بحث و گفتگو کنید و به دیگران آموزش دهید و یک دقیقه از وقت خود را تلف نکنید که اگر غفلت کنید آینده‌ای بس تاریک تر و خوفناک تر از امروز در انتظار شما و فرزندان شما خواهد بود، چرا که هدف فتنه جمهوری اسلامی جز این نبوده است که ملت نجیب زاده ایران زمین را به اعماق تاریکی و عقب ماندگی و فقر و فلاکت برده و سپس او را با زنجیر خرافات و هجویات اسلام دروغین چنان اسیر کرده باشند که مردم فتنه زده به جای ساختن مدارس مدرن و پیشرفته مختلط برای فرزندان بیگناه مان با دست خود هزاران امامزاده بنا کرده و به بت پرستی مشغول گردند و اجازه دهند این خأینان خود فروخته و دست نشاندگان انگلیس حتا موسیقی و رقص را هم در کودکستان‌های ما ممنوع کنند

اگر ما، مردم ایران زمین نیازی به انقلاب داشتیم، بهترین آن انقلابها همان انقلاب سپید بدون خونریزی دهه شصت میلادی بود که دولت پادشاه فقید آنرا پیاده کرد. ولی آیا میدانید چه کسانی با آن انقلاب سازنده مخالف بودند؟ همین آخوند‌ها و میدانید چرا؟ به خاطر اینکه قانون اصلاحات عرضی املاک غصب شده کشور را که در چنگ آخوند‌ها بود از ایشان میگرفت و به صاحب اصلی آن یعنی دهقانانن زحمتکش میداد که فقر را در ایران زمین ریشه کن کند. سپاه بهداشت و سپاه دانش به نجات میلیون‌ها روستایی شتافتند که ایشان را از چنگ خرافات اسلام دروغین، و بیسوادی و فقر فرهنگی نجات دهند و زن، این شالوده اجتماع را از عمق اسارت نجات دهند و آیا میدانید مخالف اصلی این بر نامه‌های نجات ایران زمین چه کسی بود؟ همان روح الله خمینی که تصویرش را بر رو ماه کشیدند!!! همان خمینی که با قانون خانواده، برابری حقوق زن و مرد، حق رای برای زنان، سن حد اقل  ۱۸ سال برای ازدواج و غیر قانونی ساختن چند زن داشتن  مخالفت شدید نمود. چرا؟ چون این قوانین پایه و اساس پیشرفت اجتماع بشر است که فتنه گران جمهوری اسلامی همیشه با آن مخالف بوده ا‌ند، چرا که اصلا قشر روحانیون به همین منظور و توسط دشمن قدیم پیشرفت و ترقی ما یعنی انگلیسی‌ها از چند قرن پیش به وجود آمد، و گر نه بیهوده ترین، بی‌مصرف ترین، قشر جامعه همین چند صد هزار آخوند است که مانند ذالو فقط به مکیدن خون پاک ملت نجیب زاده ایران زمین مشغول تغذیه خود و تضعیف بنیه ملی می‌باشد


در این چهل سال گذشته، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران زمین این قشر روحانیون ذالو صفت به همکاری شرکای انگلیسی خود قدرت دولت را در دست خود قبضه کرد و کافیست نگاهی به احوال وجود ملی ایران زمین بیاندازیم و خود قضاوت کنیم و ببینیم چگونه ملتی که چهل سال پیش به سرعت به دنبال پیشرفت و ترقی و سربلندی و صنعتی شدن و رونق اقتصادی بود امروز به خاک سیاه فقر و عقب ماندگی و تریاک و آوارگی و بیکاری و خفت و ذلت نشسته و سر در گریبان به هجویات ذالو‌های عمامه بسر به بخت بد خود اشگ میریزد و امام زاده میسازد. پس شما جوانان میهن پرست امروز که به لطف خداوند و نعمت شبکه مجازی دست به آگاهی نسبی یافته اید نباید غفلت کنید و اجازه دهید که این فتنه گران و روحانیون دروغین به جنایات خود ادامه دهند و ایران زمین را بیشتر و بیشر به اعماق مخوف تاریکی و فقر و عقب ماندگی سوق دهند. دست در دست هم، این سالگرد فتنه جمهوری اسلامی را آخرین سالگرد آن خواهیم نمود. قانون اساسی بخوانید و معنی آن را درک کنید که تنها راه نجات ایران زمین حکومت قانون اساسی است که در آن جدایی مذهب از دولت، اقتصاد بازار آزاد، آزادی قلم و سخن و گرد هم ایی تضمین شده باشد تا چند صد هزار ذالو‌های خون آشام عمامه به سر خلع لباس گشته و مجبور شوند برای نان خود کار شرافتمندانه داشته باشند.
 و به خاطر بسپارید که تنها کسانی که با این گفتار من مخالف ا‌ند همان خود فروختگانی هستند که در جوار فتنه گران جمهوری اسلامی به چریدن و غارت و تجاوز مشغولند.
 برای بر چیدن این فتنه چهل ساله آماده شویم
فریدون خوئی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

kasra.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image21.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید