در دوران باستان که هنوز مردمان با مسایلی چون علم زیست شناسی آشنا نبودند، در بیشتر سرزمین ها برخی از حیوانات اهمیت خاصی در نزد مردمان داشتند تا حدی که آن ها را نمادهای طبیعی صلح، قدرت، زیبایی و امثالهم می دانستند و مقدس شان می پنداشتند. در ایران باستان نیز، علاوه بر این که مردمان، به دلیل سفارش های مذاهب ایرانی، خود را نسبت به حفظ طبیعت و حیوانات موظف می دانستند علاقه زیادی نسبت به برخی از حیوانات از جمله شیر، گاو، عقاب، و اسب داشتند. در بیشتر کتیبه های دوران باستان این حیوانات حضور دارند. شیر و اسب و عقاب را در سنگ نگاره های بخش هایی از تخت جمشید می شود دید. و در برخی از متون تاریخی گفته شده که عقاب بر روی پرچم زمان کوروش بزرگ و شاهان دیگر هخامنشی حضور داشته زیرا در آن زمان عقاب را نمادی از نیرومندی و پیروزی می دانسته اند.

متاسفانه در پی انقلاب ویرانگر اسلامی نه تنها انسان ها که آب و خاک و گیاه و حیوانات نیز در شرایط بسیار بدی به سر می برند. و هر چه زمان می گذرد این شرایط بدتر می شود.

 

 

 

سال های پیش هر سال تعدادی از حیوانات نادر ایرانِ، از جمله شیر و پلنگ و انواع پرندگان و آبزیان نابود شدند. امسال نوبت عقاب ها رسیده است. این روزها مردم ملایر شاهد پرواز های دسته جمعی عقاب هایی هستند که بر فراز کوهی از زباله ها و پسمانده های شیمیایی و خطرناک شهر ملایر حرکت می کنند. به گفته معاون فرمانداری ملایر، محل فرو پاشیدن زباله ها در این شهربهداشتی و استاندارد نیست. و نه تنها سلامت مردمان این منطقه را مورد تهدید قرار داده بلکه زیست بوم پرندگان و به ويژه عقاب ها را در خطرانداخته است. از سوی دیگر، همزمان با شروع مهاجرت پرندگان و عقاب ها در نزدیکی سایت البرز ،در استان قم، که آنجا نیز محلی برای ریختن زباله شده است، عقاب های زیادی در پرواز هستند و از زباله هایی که بیشتر پسمانده های شیمیایی هستند تغذیه می کنند. به این ترتیب به زودی شاهد نابودی نسل عقاب ها و پرندگانی با ارزش نیز خواهیم بود.

شکوه میرزادگی
www.savepasargad.com 

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran27.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image12.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید