آنانکه را ه جنت واهی گزیده اند /  زنجیر زجر بگردن و خواری خریده اند
خون باید گریه کرد بر حال آن ملت که من باشم در آنجا رهبرش، تنها جمله ی بجا و درستیست که سید علی در تمام عمرش تاکنون اظهار داشته  . ایشان یکی از اعقاب آن وحشیان بیابان گرد یست که در سی امین سال هجری قمری خرافات دین خون آلود را به سر زمین ما آوردند . اینان ما نند مور و ملخ با یورش خود کشتند ، غارت کردند، تجاوز  و تحقیر نمودند، از خون زنان  ، مردان و کودکان  وطن ما آسیاب بگردش در آوردند   مزدم ما را اسیر و به بازار برده فروشان کشانده حراج کردند و آنان که خود را خریدند و طوق بندگی بگردن نها دند چنان در باتلاق جهل و خرافات غوطه ور ساختند که تا به امروز راه رهائی  و نجات را نمی جویند  کور کورانه زجر و ستم و بد بختی  ذلیلانه را به امید اجر آخرت واهی با جان و دل خریدارو حتی پابوس آورندگان این نعمت الهی شده اند . موقع شناسان سود پرست نیز فرصت را غنیمت شمرده در هر شهر و دهی بنام یکی از آن غارتگران قبری که معلوم نیست چه حیوانی در آن خوابیده است  امام زاده  ی شفابخش و معجزه آفرین کرده مردم زود باور و جهل زده  ، طمع کار و بی خبر از واقعیات را مشغول دوشیدنند.



آنهائیکه با دعا و معجزه وعده ی اصلاح میدهند  عوام فریبان دزد و سود پرستند که در تحکیم جایگاه مقام و منزلت خویش از دروغ و جنایت و همکاری با مستبدان جنایتکار پرهیز نمیکنند. اینان از احساس انسانیت و غیرت بشری بی بهره  در منجلاب خود خواهی و رزالت غوطه ورند و آنهائیکه از درد دل مادران داغدار یکه عزیزانشان زیر شنکنجه سر بازان امام زمان جان داده اند نمیخواهند چیزی بدانند  فاصله گیران از حریم و حرمت انسانیتند   وبرای آن بی رحمانیکه احساس انسانیت در وجودشان قابل نفوذ نیست  سوز سینه ی مادرانیکه کودکان معصوم خود را در چادر محصور از برف و یخ  کفن کرده اند موضوع بی اهمیتیست که در باره ی آن وقت فکر کردن ندارند  وضع رقتبار زلزله زدگان بی خانمانی که با سرما و گرما و گرسنگی و بی خانمانی در جدالند و ماهها ست آب برای شستشوی  تن و بدن خود ندارند  ذره ای تکانشان نمیدهد  اینان از غیرت و افکار بشری نیز بدورند  سر سپردگان راهی بهشتند که با قافله سالارشان وقیحانه به ریش حامیان ظلم زدگان خندانند.و بعضی از روشنفکران ما منتظرند تا مردم ایران اول روشنفکر بشوند  و بعد در باره ی تغیر رژیم جبر و جنون گفتگو بفرمایند  ولی این آقایان جامعه شناس برای روشنفکر کردن و بالا بردن سطح دانش و فرهنگ سیاسی 80 ملیون مردمی که حتی اجازه ندارن پوشاک خود را انتخاب کنند و راه هر  روشنگر و تشکیل دهنده حزب و روزنامه نگار حقیقت نویس به زندان  ، شنکنجه و اعدام خطم میشود نسخه ای ارائه نمیدهند

اینان نمی فرمایند به چه طریق میخواهند سطح دانش و فرهنگ سیاسی مردم را بالا ببرند در حالیکه آموزش و فرهنگ سفت و سخت در دست رژیم مستبد و جنایتکار است و بر دستگاه تبلیغاتی عظیمی از قبیل رادیو  و ، تلویزیون و صدها هزار مسجد و آخوند بر خوردار میباشد  در مدارس و دانشگاهها مشغول شستشوی مغزهای کودکا ن ، دانش آموزان و دانشجویان است و چنان در این کار تا کنون موفق بوده که حتی خیلی از دانشگا هیان هم راه ترکستان که هیچ در راه جهلستان قدم میزنند. از مرده ی عربی که هزار و چهار صد سال پیش در جنگ بر سر مقام خلافت شکست خورده و کشته شده است انتظار یاری دارند دین فروشان حیله گر چنان مغز ها را شستشو داده  و میدهند که قدرت فکر کردن در مغزها مرده و نابود شده است کور کورانه هر چرندی که از معده  و حلقوم آخوند حقه باز ترشح میکند با جان و دل خریدارند.

گیج و مبهوت شدم از جهل و خرافات کسان

نفسم تنگ شده از دانش  این هم نفسان

نامردمیها قلب را آتش زده است  ، راستی و صداقت متزلزل  از چه کسی انتظار یاریست وقتی راهیان راه رهائی  در پاره کردن زنجیر جهل محتاطند ؟  شراره های آتش درون دل پر درد را میگدازد و آرزوها با امید های نا امیدی  به دریای یخ زده ی سر د و سوز آور سکوت میریزند و شادیهای شور انگیز شباب  زیر سقف یخ بربریت زمان میلرزد  ، بردگان کتاع محمل کاروان جهل  جلادان را به قیمت جان خریدارند

شیون شوم عزاداران راهی جنت  در رکاب قافله سالار کاروان قتل و غارتند  

دژخیمان کریه و زشت خنجر خونین خود را  به حلقوم حق طلبان فرو میبرند

خاکستر حس میهن دوستی از سوخته شده ی آتش ریای آخوندی با باد هرزه گرد جهل  پرا کنده در فضای خفقان چشمها را کور و گوشها را کر کرده است
راه آزادی و عزت مسدود و بورس شهامت و غیرت در بازار چاپلوسی و حماقت به پائین ترین شاخص خود نزول

بردگان بسته به زنجیر دین در انتظار صبح واپسین و مجتهدان با سلام و صلوات مشغول  قتل و غارت مردم

 با درود به  با غیرات پاک سیرت

م. روشنی« سیروس»

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image107.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید