عده ای ما را به جرم حق گوئی ضد و دشمن گشته اند
ما نکردیم جز به راستی بر ملا انـدیشه ی نا پاک را

بعضیها از اظهارات شفاف و بی پرده در نوشتارهای اینجانب چندان راضی نیستند. منظور من تحریک و بیدار کردن احساسات میهن پرستی و انسان دوستی ، غرور و غیرت ملی است که با ملاحظه ومغالطه اظهار داشتن نتیجه ی مطلوب بدست نمی آید و در حال حاضر هم از طرف نویسندگان کمتر توجهی بدان مبذول میشود . بعضی از آنهائیکه ادعای میهن دوستی و روشنفکری میکنند هم خود را بکوچه ی « علی چپ »زده اند .

از دریچه ی دید اینجانب اظهارات محتاطانه ی با ترس و لرز و کج دار و مریض نه تنها با عث شک و تردید در خواننده و شنونده میشود بلکه تمایل به دروغ گوئی را نیز افزایش میدهد.  بدین جهت و اصولا مرام من در بیان اظهارات صاف و پوست کنده و عریا ن بدون پرده پوشی و ترس و لرز وریاکاریست ، تعارف و احتیاط نیز در خصلت من وجود ندارد مخاطرات آن را هم میپذیرم  و با کسانیکه « هم خدا را میخواهند و هم خرما را » نیز روی خوشی  ندارم.


در حالیکه در سر زمین اجدادی ما وحشیانه حقوق شهروندی را لگد مال میکنند و یک مشت اوباش بر جان و مال و ناموس مردم مسلط و هر چه دلشان خواست و میخواهد انجام داده و میدهند مدعیان میهن پرستی و انسان دوستی بخصوص  آنهائیکه در کشورهای آزاد زندگی میکنند خود را با تفسیر  و تکرار رویدادهای  سده های گذشته که تا کنون صد ها بار گفته و کتابها در باره آن نگاشته شده مشغول میدارند،  بدون اینکه به ریشه و ویروس آن که تنها دین آوران بودند اشاره ای داشته باشند. واقعأ جای تأسف است. به عقیده من اینان طریق انسان دوستی را  ناخواسته گم کرده اند و یا خواسته به سمت منافع  خویش سوق داده اند.

بدون یورش بیابان گردان دین آور کجا امکان حمله مغول ، تاتار  و ترک به سر زمین ما وجود داشت ؟

این وحشیگران بودند که باعث آمدن وحشیان دیگر  مانند مغولان ، تا تارها و ترکان متعصب شدند.  با تسخیر روم شرقی و دادن آن به دست غلامان ترک زمینه ی ترک زبانشدن بهترین ایران دوستان را فراهم آوردند  ، با ششصد سال خلافت پایتخت ساسانیان را عرب نشین و ایرانیان آن دیار را عرب زبان نمودند و اکنون هم اعقاب آنان کشورایران را مال آل محمد و صیغه ی امام زمانشان دانسته با وقاحت و بیشرمی چون دلقکان مسخره ای ملت ما رامشغول غارت کردنند  و روشنفکرانمان هم با دل خوش سر گرم تفسیر الاهیات و عرفان اشعار شعرای مداح دین آوران وحشی هستند که کشور مارا به روز سیاه دچار کرده اند.  بیشتر از سه چهارم مثنوی جلال الدین بلخی در باره ی انبیا و رسل و مخترعان دین  از ابراهیم  ، موسی ، سلیمان ، داوود ، عیسی و غیره گرفته تا محمد ، ابوبکر ، عمر ، عثمان، علی و آل محمد و غیره میباشد .

همچنین عده ای از مدعیان میهن پرست و انسان دوستی که « هم خدا را میخواهند و هم خرما را »  بخاطر اینکه ایران رفتنشان بخطر نیافتد و منافعشان هم در صورت تغیر رژیم حفظ گردد هر موقع مناسبی را غنیمت شمرده محتاطانه شعار  « مرگ بر دیکتاتور » سر  میدهند ولی شهامت اینکه بگویند در کشورشان چه کسانی دیکتاتور و مشغول قتل و غارت هموطنانشان میباشند فعلن در وجودشان موجود نیست .اینان آماده نیستند درد دل مادرانیکه جگر گوشه های خود را درراه وطنشان ازدست داده اند  و آنهائیکه زیر شنکجه ی جلادان در زندانها کشته شدند وعده ی بیشماری هم درانتظار بقتل رسیدن بسر میبرند فکر کنند. ایشان انسان دوستان موقع شناسند.  خود خواهانیکه دوستیشان با منافعشان گره خورده است.  از دوستی که بوی خطر بدهد پرهیز دارند. از این روبدون معرفی دیکتاتور« مرگ بردیکتا تور» میگویند چون میدانند که هیچ یک از دولتمردان جنایتکار نظام اسلامی ایران خود را دیکتاتور نمیداند.  نه تنها هیچ یک از آن جنایتکاران خود را آلوده ی ننگ دیکتاتوری و آدم کشی ندانسته بلکه عدالت و دمکراسی که ایشان در ایران اجرا میکنند در دنیا نظیر ندارد. همواره در محافل و مجالس رسمی و غیر رسمی تأکید و تکرار کرده اند.  مردم رعب زده ی دین آلود و کشورهائیکه منافعشان ایجاب میکند ساکتانه آن را پذیرفته اند.  خیلی از کشور ها  مانند روسیه ، چین ، سوریه ، کره شمالی  حتی دمکراسی رژیم جهل و جنون اسلامی راتشویق ، تجویز وتوصیه میکنند  ... بنا بر این بدون معرفی نام و نسب دیکتاتور  سردادن شعار « مرگ بر دیکتاتور » آب در هاون ( هاونگ) کوبیدن است و تأثیر چندانی در بر نخواهد داشت و کسی را هم تکان نمیدهد.

آقای فلاحتی روز جمعه 24 فروردین در صفحه آخر صدای آمریکا بخوبی نشان داد.

بادرود فراوان به انسانهای پاک سیرت

مرتضی روشنی. « سیروس »

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

itan26.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید