اخیرا آقای مخملباف نامه سرگشاده ای به شاهزاده رضا پهلوی نوشته اند که در فضای مجازی منتشر شده است.
ایشون بیشتر به روضه خوانی تاریخی پرداخته اند . اما یک مشکل بزرگ دارند که متاسفانه با دیدگاه بسته ای که دارند قادر به دیدن مشکل خویش نیستند. ایشون که خودشون را مظهر و سر دمدار آزادی میبینند از شاهزاده درخواست دارند که سلطنت را ندیده بگیرند تا این آقای انقلابی به آزادی خواهی شاهزاده باورمند شوند.
روی سخنم با شماست آقای مخملباف، شما چرا از من و امثال من نمیخواهید که به پادشاهی پارلمانی رای ندهیم؟ این ما هستیم که در مقابل جمهوری خواهان برای تعیین نظام اداره کشور بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به پای صندوقهای رای همه پرسی خواهیم رفت نه آقای شاه زاده رضا پهلوی. و الا چنانچه قرار شود فقط جمهوری خوآهان باقی بمانند و تعیین کننده رای صندوق ها باشند بهتر است شما صندوق رفراندم را در سر بام منزل خود نصب نمایید و حظ بصر برید.


آقای مخملباف آزادی خواه، از درد زندان خود گفتید . اما نگفتید به چه جرمی زندان بودید. آیا مجرمین نظیر شما، امروز در جمهوری اسلامی دست پختتان حتا امید این را دارند قبل از اینکه به خود کشی محکوم شوند روزی از در زندان به بیرون راه یابند آنچنانکه شما از زندان بیرون آمدید ؟ آیا در نظامی که شما با دید آزادی خواهی سرشارتان، بر سر کار آورده اید امروز امان ملت را نبریده ؟ آیا زندان ها مملو از با سواد و بیسواد این ملت نشده که فقط بدنبال خواسته های اولیه انسانی و معیشتی هستند؟
شما با این دست آوردتان چگونه حتا خود را محق حق طلبی میدانید در حالیکه حق یک کشور را به باد دادید.
آیا پیری به حافظه نزدیکتان آسیب رسانده که خوش رقصی هایتان را برای نظام مقدس خون آشام بدست فراموشی سپردید ویا مصلحت ایجاب نموده و لب به سکوت بسته اید تا محق جلوه نمایید ؟
آقای مخملباف ما هنوز در ذهن شما همان طاغوتی هایی هستیم که در دوران طلایی امامتان محکوم به مرگ شدیم . امروز هم که همجوار ما  غرب نشینان شدید  حکم اعدام طاغوتیان را  به دستور  امام  بر علیه سلطنت طلب ها  در جیب منطق چریکی خود به امانت با خود به غرب آورده اید.  هر از گاه از فرصتی که رفیقان انقلابی در اختیارتان قرار میدهند استفاده مینمایید تا شاید بتوانید کاری را که سال ، ۵۷ نظام مقدس !! خونخوار ضد ایرانی شروع نمود با به  اجرا درآوردن آن،  خود را به مقام مقدس  عنوان چریک قهرمان به ثبت رسانید.
آقای مخملباف آزادگی شما پیشکشتان . دست از سر ما پادشاهی خواهان بردارید، نان خود خورید . باقی کار را میدانید.

۲۷ فوریه ۲۰۱۸
سارا  سفیری

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

nasirolmolk2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image9.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید