روزیکه از آسمان بلای خرافات  بسر مردم ما فرو ریخت و فرستادگان آسمانی  وحشیانه مانند مور و ملخ بسر زمین ما یورش آوردند  غارت کردند ، کشتند ، تجاوز  و تحقیر کردند ، از خون زنان  کودکان و مردان میهن ما آسیاب به چرخش در آوردند  مردم ما را در بازار برده فروشان حراج کردند و آنهائیکه اسلام آوردند و حقیرانه طوق بندگی بگردن نهادند چنان در باتلاق خرافات غوطه  ور ساختند که تا به امروز راه رهائی و نجات را نمی جویند  و کور کورانه زجر و ذلت و ستم را با آغوش باز به امید اجر آخرت با جان و دل خریدار و پا بوس عرضه کنندگان شارلاتان دین فروش شده اند
برخی ها هم این بلا را به حساب سر نوشت گذاشته دست  روی دست از خود حرکتی نشان نمیدهند .


زالوهای خون آشام  وپارازیتهای اجتماع هم در تمام دوران راحت و بدون مانعی  همواره بر جان و مال و ناموس مردم مسلط و مشغول مکیدن خونند  اینان هر جنایتی که دلشان بخواهد انجام میدهند کسی را یارای اعتراضی نیست ، میدزدند ، می بخشند و اوباش و ارازل و چاقوکش استخدام میکنند تا هر کسی صدایش درآمد بدست آنهاسرکوب گردد  هزاران طلبه و آخوند را بجان مرد می اندازند تا با اراجیف مزخرف مردم را در جهل نگاه دارند  دولتهای فاسد رشوه خوار با حقه و تزویر  بر سر کار می آورند  تا بودجه  دزدیها و بزل و بخششهایشان را با شیره مالیدن سر مردم تأمین نماید
یک روز آخوند خاتمی را با صنحه سازی و حلیه و تزویر بنام« اصلاح طلب » مأمور میکنند دفعه بعد احمدی نژاد دلقک را وارد صحنه ی سیرک مینمایند  واکنون روحانی دروغگو و حقه باز را با کلید ش به میدان فرستاده اند. این صحنه سازیها ی آخوندی از قبل برنامه ریزی شده است  جنگ اصلاح طلب و اصولگرا بقول معروف یک جنگ زرگریست  برای اغفا ل مردم خوش باور صنحه سازی شده و میشود  هردودر چاپیدن اموال مردم و جنایت  باهم شریک ویارو نگاهدار همدیگرند  .
بله  در حالی که ملل مترقی جهان بسوی ترقی و تعالی میتازند  این زباله های بشریت مردم ما را بسوی وحشی گریهای 1400 سال پیش سوق میدهند ..
اینان در تحکیم قدرت و تسلط خود از هیچ جنایتی پرهیز نمیکنند.  عمدأ جنگ خونینی را باعث میشوند که صدها هزار کشته و ویرانی  تعداد زیادی  از شهرهای بزرگ ایران را بجای میگذارد و از آنجا که عطش خونخواری و حرص مال اندوزیشان ارضا شدنی نیست  با وجودیکه مردم غیور و میهن دوست ایران با نثار جان خود دشمن متجاوز را از کشور بیرون راندند و جنگ را در خاک آنها کشاندند بطوری که دشمن و حامیان عربش حاضر شدند غرامت جنگ را به پردازند ولی بدستوررئیس راهیان بهشت که خود را همه کاره و صاحب ملک و ملت جای داده بود جنگ را تا آنجا ادامه دادند که با صدها هزار کشته و زخمی و معلول گاز سمی دیگر و ته کشیدن مسالح جنگیشان و از دست دادند 300 میلیارد غرامت جنگی مجبور شدند با خفت و خواری جام زهر را به امام امت بنوشانند.
 برای این مفتخوران  جان بیش از پانصد هزار از مردم شریف ایران که در آن جنگ تلف شدند و ویرانی شهرها و خسارات هنگفتی که به ملت ستم دیده وارد شد اهمیتی نداشت مهم و مایه ی نگرانی این غاصبان حق و عدالت راه  کربلا و از آنجا به فلسطین بود که باز نشد راه کربلا  را دشمن کافر  برایشان باز کرد  آرزوی رفتن ازآنجا به فلسطین را باید بگور ببرند (در آن جنگ  یک آخوند آسیبی ندید)
یکی دیگر از حقه بازیها و حیله گریهای این بی صفتان رواج گرسنگی و بد بختی در جامعه میباشد تا بدان وسیله مردم را سرگرم دواندن بدنبال نان و معیشت روزنگاه دارند و فرصت فکر کردن  برای رهائی اززیر سلطه این ظالمان  را نداشته باشند
باین منظورو در اصل جهت پر کردن جیب خود با دزدیدن میلیاردها دولار وانبار کردن در حسابهای شخصی در بانکهای خارجی  باقی مانده ثروت خلق را با بذل و بخششهای دست و دل باز به سوری ، لبنانی وفلسطینی و تروریستهای دیگر عطا میفرمایند
بنا بر گزارشهای منتشر شده چند صد ملیون دولار هم بدستور رهبر معظم برای انتخابات اندونزی اختصاص داده شده است که در آن کشور حکومت دلخواه ایشان انتخاب شود تا چنانچه دری به تخته خورد ولی مسلمین جهان و رئیس دزدهای ایران با خانواده پناهگاه امنی داشته باشند . در کثافتکاری دیگر بستگان این آخوند نسل تازی و چند نفر دیگر از بیت او با گرفتن ملیونها رشوه بخاطر واسطه  شدن( سر دسته رشوه گیرا ن پدر زن مجتبی خامنه ای  آقای حداد عادل )
قرار داد نفت و گاز ننگینی با شرکت کرسنت اماراتی به مدت 25 سال با قیمت ثابت منعقد کرده اند که با بر ملا شدن محتوای قرار داد مجبور شدند از اجرای آن سر باز زنند  ولی با شکایت ان شرکت دادگاه لاهه ایران را به پرداخت 18 میلیارد خسارت به شرکت کرسنت و اجرای کامل قرار داد ملزم و محکوم کرده است.  در رابظه با این قرار داد دولت ترکیه نیز از ایران  بواسطه  تفاوت فاحش  قیمت گاز بین قرارداد کرسنت وقرار داد با دولت ترکیه  ادعای خسارت کرد ( به ترکیه گویا با قیمت هر متر مکعب 84 سنت فروخته شده در حالیکه در قرار داد کرسنت  که بخاطر واسطه شدن رشوه  گیران بستگان رهبر معظم هر متر مکعب 17  تا حد اکثر 40 سنت بمدت 25 سال ثابت قید شده است.(
در این دعوا نیز دادگاه لاهه ایران را به پرداخت دو و نیم 2.5 میلیارد دولار خسارت به ترکیه محکوم کرده است و طبق گزارشات منتشره هم اکنون  از ایران گاز مجانی به ترکیه صادر میشود تا خسارت جبران و تساوی گردد .  شرح کامل آن را با اسناد ارائه شده در ،  صفحه آخر  تلویزیون فارسی صدای آمریکا  در روز 22 دسامبر 2017 ملاحظه فر مائید « آرشیو ویدیو.


 اینها اموال قبر نشینان و کارتون خوابان مردم ایران است که این بی وطنان راحت و بدون شرم و حیا می دزدند ، دست و دل باز می بخشند و با بی کفایتی راحت بباد میدهند   وقیح تر در این نظام مقدس اینکه  . یکی از معترضین قرارداد کرسنت که در زمان رئیس جمهوری آخوند خاتمی و وزیر نفت ایشان آقای بیژن زنگنه منعقد شده جناب آقای آخوند حسن روحانی است که در آن زما ن پست رئیس امنیت ملی را عهده دار بوده است ایشان با نوشتاری به خاتمی عمل کرد بیژن زنگه را در انعقاد  قرار داد کرسنت  بیرون از چهارچوب قانون و با واسطه و دلال بازی متهم کرده است همین  آخوند در لباس رئیس جمهوری همان آقای بیژن زنگنه ی خارج از چهارچوب قانون عمل کن را وزیر نفت کابینه خود کرده است
بهترنیست روشنفکرانیکه کور کورانه بامید اصلاح این نظام پوسیده  و قول و قرار آخوندهایش رای داده اند کمی چشمها را باز و مغزها را بکار گیرند  تا ذات آخوند را بشناسند؟

 بادرود و امید رهائی از چنگال این کفتارهای خونخوارو شادکامی همه انسانهای پاک سیرت  در سال 2018
 م. روشنی ( سیروس) دیماه 3755 زرتشتی

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

bam1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image4.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید