شايد ترامپ نابخرد يا بيمار باشد!
شايد هم به درستی اوباما زيرک و آگاه بوده است، او با همه ی آگاهی و ميليارها دلار نفت آشامان عرب، نه تنها اروپا را در منجلاب نادانی و جهادگری فرو برده وآنکه جهان را به گندآب خرافت اسلامی آلوده کرده است
او به کمک انگل ليس و جهادگران خشمآور ربيع العرب که به نادرستی " بهار عربی " برگردادنده می شود در همه ی خاور ميانه آشوب جنگ بر پا کرد که هنوز هم دنباله ی آن تبهکاری و انسان ستيزی به پايان نرسيده است

به گفته ی خودشان: پول از قطر، آموزش جهادگران از انگليس و جنگ افزار از آمريکا، برای دست يافتن به نفت در ليبی و دموکراسی: مصر را به اخوان المسمين واگزار کردند، ليبی را تکه پاره کردند و سدها هزار کس را آواره و راهی اروپا ساختند، سوريه را به ويرانی کشاندند و آوارگان را به سوی اروپا سرازير کردند. با پشتيبانی از پسماندگی های شريعت اسلام اروپا را به زهر شريعت بيمار ساختند، آزادی های مردم اروپا را که سدها سال فراهم کرده بودند، گام به گام گرفتند.
کوتاه بگويم:

هيچ حکومت آمريکايی تا کنون به اندازه ی حکومت اوباما به جهانيان ستم وارد نکرده است. شايد اروپايی ها با تبهکاری و خشم ِ جهادگران اسلامی بيگانه اند و از نادانی خود را به افيون ِ مسلمانی آلوده می کنند
ولی تو ای ايرانی که هزار و چهار سد سال بر تو و هم ميهنت ستم وارد آمده است و در شورش 57 ميهن کشورت را به نام نازاده ای بخشيدند و درآمد ِ ايران را به تاراج بردند، تو را با هنر، فرهنگ و سرفرازی های ايران بيگانه ساختند، بايد دستکم بدانی گستردن اسلام در جهان ستم بر جهانيان است، تا اين اندازه فراموشکار نباش
مردو آناهید

مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود

 

سرزمینمان ایران

perspolis12.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید