رژیم ایران در چهار دهه گذشته تمام کوشش خود را انجام داده تا قومهای ایرانی را از یکدیگر دور نماید. رژیم با داشتن مزدورهای خود در خارج از کشور سعی میکنند که صحبت ایالتی شدن کشوررا در جلسات مختلف سیاسی پرورش دهند. هنوز این رژیم متوجه آن نشده است که اقوام ایرانی هزاران سال بدون هیچگونه مشکلاتی با هم و در کنار هم زندگی کرده اند و برای همبستگی بیشتر این اقوام از زمان قدیم تشکیل خانوادهها داده اند و مانند آلیاژ آهنین قابل جدایی نیستند. بعضی از افراد ایرانی که به تازگی با سیستمهای کشورهای خارجی آشنا شده اند و لغت "ایالتی" را شنیده اند یک باره بدین فکر افتاده اند که ایالتی شدن درد دوای سیاسی ایرانیان میباشد و متوجه آن نیستند که در بعضی از کشورهای غربی بعلت بوجود آوردن قدرت برای مناطق کوچک و ثبات بیشترانها  مجبور به اتحاد با یکدیگر شده اند و کشورهای ایالتی را به نوعهای مختلف بوجود آوردند.

این کم اندیشان سیاسی غافل از آنکه نمی دانند که کشوری مثل ایران  اقوام در هم بافته شده دارند و در ضمن کشور نو پیدایی نیست و  این اقوام در تمام تاریخ بدون هیچ نوع مشکلاتی با هم زندگی کرده و در مقابل دشمن همیشه متحد بوده اند حال بیائیم این اقوام را از هم جدا کنیم (ایالتی) و سپس سعی کنیم که بصورتی ایالتی مصنوعی قسمت های کشور را یک بار دیگر برای وحدت بهم وصل کنیم. این نوع اعمال باعث زیانهای فراوانی خواهد شد که قابل مرمت نخواهد بود. این گونه افکار مانند نواختن شیپور از سر بزرگترش است که امید صدای بلندتری از آن دارند. دلایل فراوان علمی و تحقیقی وجود دارد که ایالتی شدن ایران را بسیار دشوار میکند.
متاسفانه در این رژیم بعلت سیاست های غلط و تبعیض و بدرفتاری  ونقض مساوات،  اقوام ایرانی مورد رنجش قرار گرفته اند. که امیدواریم که پس از برکناری این رژیم نه تنها این نابرابری ها باید از بین برود بلکه جبران این خسارت بخصوص از طریق مادی برای این افراد در نظر گرفته شود. حال اگر از مسئله بی منطق  بودن ایالتی در ایران  بگذاریم .اکنون ما در مقابل حل مشکلات ایرانیان کرد در آنطرف مرز کنونی ایران هستیم که بهتر است از همین حال برای حل مسائل ،سیاست های منطقی و دوستانه و طویل مدت پایه گذاری کنیم که منجر به خطرهای مرزی و یا جنگ در میان ایرانیان نشود.
بعنوان مثال همه پرسی در کردستان عراق اکنون با مخالفتهای شدید از طرف دولتهای عراق، ترکیه و رژیم ایران قرار گرفته. بخصوص روش غلط سیاسی رژیم ایران زیانهای بزرگی برای آینده کشور خواهد شد که بصورت مختصر در این مقاله شرح داده میشود.
اول اینکه کردستان عراق امور خود را بصورت ایالتی انجام میداد. دوم آنکه آمارگیری و همه پرسی همیشه بصورت های مختلف در کشورهای آزاد جهان انجام میشود. سوم: در این همه پرسی مردم کرد  میخواستند بدانند چقدر وابستگی و اتحادی با دولت عراق در بغداد دارند که خود دولت عراق نیز بتواند سیاستهای خود را در مورد کردها تنظیم نماید. چون کردها ادعا می کنند که نه تنها حقوقهای انسانی آنان از بین رفته و درضمن در جنگهای کنونی هزینه ها پرداخت نشده و با بی انصافی هائی همراه بوده است. که بدلایل بسیار زیادی مورد تأیید کردها نمی باشد. چهارم آنکه با این همه پرسی حکمی اجرا نشده و یا سندی امضا نگردیده است که کشور دیگری بوجود آید . کردها علاقمند هستند که با داشتن این همه پرسی دور میز مذاکره با دولت عراق نشسته و مشکلات خود را حل و فصل نمایند.
عکس العمل شدید دولت عراق و ترکیه و تحدید بستن مرزها راه مطلوبی را به کردها ارائه نمیدهد و همچنین عکس العمل رژیم ایران برای فرستادن نیرو و موشک به مرزهای ایران  سیاست عاقلانه ای نمیباشد. رژیم ایران باید بداند که کردها بیش از 2500 سال پیش بنیان گذار حاکمیت مادها در ایران بوده اند و از این سرزمین نگهداری کرده اند. کردها ایرانی هستند و از اجداد رژیم شما نیستند که 1400 سال پیش به ایران دست درازی نموده اند. اگر قرار باشد گروهی و یا قومی حق زندگی در ایران داشته باشند آنها کردها هستند و نه رژیم شما که غارت های مالی و جانی ایرانیان را در این چهار دهه انجام داده اید  اگر قرار باشد که قومی در انطرف مرزهای  ایران باشد این قوم جلاد شما است نه کردها.
این حکومت فاسد ایران فکر نمیکند  این 3 کشور با بستن مرزها،  زندانی برای کردها بوجود میآورندکه خطرات جانی و معیشتی دارد. این عمل  شما درست مانند حرکتی است که 1400 سال پیش بخاطر رسیدن به قدرت میان دو گروه  به  قدرت آب را بروی دیگری بستید. حال در تلافی بستن  مرزها بروی کردها انها میتوانند برای تلافی هر لحظه سدهای آب مردم عراق را که از کردستان سرچشمه میگیرد بروی قوم شما ببندند ولی این کردها ایرانی نجیب مانند شما قصی القلب نیستند.
در واقع حتی اگر رژیم شما فکر میکند که کردها با همه پرسی کار اشتباه کرده اند عکس العمل این نیست که شما فرزند کوچک ایران را با قنداق اش بسمت اسرائیلی میاندازید؟
چند سال دیگر شما با این عمل های خود خواهید دید چه فاجعه در خاورمیانه بوجود آورده اید و مطمئنا خواهران و برادران این قوم چه در داخل مرز ایران و چه در داخل کشورهای  تکیه و اطمینان خود را برای همبستگی بیشتر با  سرزمین های خود را از دست میدهند.  

 
رژیم شما نزدیک 40 سال است که سرزمین ایران و خاورمیانه را به خاک و خون کشیده اند بقصد جنگ با اسرائیل و هنوز مردم متوجه نشده اند که آیا شما با اسرائیل همکاری میکنید و یا با آنها دشمن هستید؟. اگر دشمن هستید چطور بخود اجازه میدهید که بزرگترین و قدیمی ترین مردم ما را در اختیار اسرائیل قرار دهید؟ با سیاست اشتباه رژیم شما اسرائیل را تا چند زمان دیگر با مرز کنونی ایران هم جوار خواهید کرد و مسلماً با این سیاست قلمرو اسرائیل از مرزغرب ایران، شمال عراق و سوریه به شهر حلب و دریای مدیترانه خواهد رسید.
در عوض این همه جنگ طلبی و شورش در چهار دهه گذشته و هزینه های سنگین آن این رژیم میتوانست در سال 1990 وقتی که کشورهای اتحاد جماهیر شوروی آزاد گشتن  با یک سیاست عاقلانه میتوانست مرکز اقتصاد بزرگ خاورمیانه برای کشورهای آزاد شده در شمال ایران باشد و امکانات تجارتی، تولیدی و پولی منطقه باشد که متاسفانه در اثر ندانم کاری ها چنین موقعیت ها را از دست دادید و امکانات خلیج فارس را بکشورهای جنوب خلیج فارس سپردید.
اکنون نیز عوض کمک به ایرانیان کرد که بتوانند محصولات خود ازراه آبی خلیج فارس به دنیا عرضه کنند و  مایحتاجات روزانه و وارداتی خود را از طرف ایران برطرف نمایند و در عوض ایرانیان قرادادهائی ببندند که کردها سرمایه گذاری هایی در مناطق کم درآمد ایران بعنوان پس دادن مالیات یا گمرک، هزینه سرویسهای راهی و امنیتی و یا فاکتورهای از این قبیل در کشور مادری خود نمایند و بدین ترتیب وابستگی بیشتر کردها به سرزمین اجدادی خود پیدا نمایند و کم کم تنش و دوگانگی را در مرزهای غرب ایران برطرف نمایند،
در ضمن کسانیکه اصرار دارند که در سال 1994 طرح تجزیه خاورمیانه شروع شده حتی اگر چنین فرضی را قبول کنیم سؤال این است که کشورهای خاورمیانه برای جلوگیری از چنین امری چه همکاری هایی داشته و چه طرحهائی ضد این تجزیه ریخته اند و عمل کرد آنها چه بوده است. اگر طرحها این است که این سه کشور قوم کردها را در فشار بگذارد مطمئن باشید که وضع خاورمیانه از این بهتر نخواهد شد. در همین زمینه باید گفت که سیاست خارجی امریکا در این منطقه بسیار ضعیف است. حال که آمریکا متوجه قدرت نظامی و وفاداری کردها و امکان پرورش دمکراسی  را ازاین منطقه امکان پذیر میبیند  در میان کار دارد کردها را بحال خود گذاشته که یکپارچه در دامن روسیه قرار گیرند.امریکا ضعیف عمل کرد و اجازه داد روسیه در سوریه پایگاه داشته باشند از طرف دیگر ترکیه بعلت نزدیکی مرزی با روسیه و شانس قبول نشدن آنها در بازار مشترک با غرب و امریکا  دو دوزه بازی میکند و سیاست روشنی را در منطقه ندارد. اکنون کردها در این منطقه تنها مانده اند و شاید راه دیگری هم نداشته باشند بجز آنکه مجبورشوند بسمت اتحاد به سوریه روسیه، ایران بروند و بدین ترتیب خاورمیانه رنگ دمکراسی را کمتر خواهد دید و امکان آزادی خواهان مردم این منطقه را دشوارتر خواهند نمود.
در خاتمه باید گفته شود که ایران بعلت موقعیت استراتژیکی و لجستیکی و جغرافیایی با کمک کشورهای همجوار خود میتوانست مرکز بازار مشترک آسیائی غربی باشد. ولی تا زمانی که این رژیم در سر کار است و بدنبال اهداف مغزشوئی وبوسیله تاراج ایران زمین  و بدنبال قدرت ولایتی در منطقه میباشد امکان چنین پدیده در افق ایران دیده نمیشود.

پاینده ایران
دکتر جاوید جوان

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran113.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید