شوربختانه برای تشریح این سرمقاله کمی صبر لازم است. بطورکوتاه اگر فقط بعضی از حوادث هفت سال اخیر رژیم را زیر ذره بین سیاسی قرار دهیم نکات زیادی در اهداف قدرت گرائی و روش حکومت خامنه ای را می توان بررسی نمود که بسیار قابل توجه است.
نخستین را از سال 2011 شروع می کنیم که مردم مبارز و آزادیخواه سوریه که در مقابل رژیم اسد بپاخاسته بودند را شروع به سرکوبی نمود. خامنه ای بصورت غیر دمکراتیک و ضد قوانین حقوق بشری بدون اجازه از مردم ایران و بدون در نظر گرفتن هزینه های جنگ  وارد کشور دیگری شد که آزادی خواهی مردم سوریه را از بین ببرد. این نوع تصمیمات و بعلاوه تصمیمات و طرح های خرابکاری در کشورهای دیگر که کم و بیش با آنها آشنا هستیم که بیشتر در کشور همسایه ایران انجام گرفته همگی از دفتر خامنه ای طرح و برنامه ریزی می گردد.

افراد این دفتر به هیچ یک از سازمانهای دولتی وابسته نیستند و طرح های داخلی و خارجی آنان بدون اطلاع مراکز دولتی انجام میشود. بودجه طرح های آنان سری است که در هیچ جا ثبت نمیشود و شاید کمتر کسانی به آن واقف باشند. پولهای گم شده در ایران در انتها به این طرح ها ربط پیدا می کند. افراد وابسته به دفتر خامنه ای بقدری قدرت دارند که هیچ کس توان سئوال از این افراد را ندارد و فقط به دفتر خامنه ای گزارش می دهند.
یکی از طرحهایی که در تحت کنترل این دفتر است مهندسی انتخابات می باشد. این انتخابات حداقل دو کار مهم برای خامنه ای انجام میدهد. اول اینکه با بودن انتخابات هیاهوی زیادی برای رسانه های خارجی بوجود می آید که بگویند انتخابات آزاد در ایران انجام می شود و قسمت دوم مهندسی انتخابات طوری می باشد که کسی که انتخاب می شود باید قابل کنترل خامنه ای باشد. برای اینکه بدانید انتخابات چقدر برای او اهمیت داد باید به نطقهای اخیر او توجه نمود که می گوید 24 درصد از واجدین شرایط در رای گیری شرکت نکرده اند گرچه در اصل بیشتر از 24 درصد شرکت نکرده اند  ولی او یک نقطه ضعف رژیم را بیان می کند که اگر زمانی این رقم به 90 درصد برسد این رژیم پایه حاکمیت خود را از دست می دهد. بنابراین برای خامنه ای بسیارمهم است که تعداد بیشتری در رای گیری شرکت کنند . در انتخابات اخیر جمعیت زیادی برای رای دادن آمدند ولی بدی این انتخابات از نظر خامنه ای این بود که اکثریت  از طبقه متوسط و بالای شهری از روحانی پشتیبانی کردند و روحانی برنده اعلام شد در صورتیکه خامنه ای  نه تنها آرای بالا شهری را نداشت بلکه در اثر بی توجهی به کارگران و حاشیه نشینان، این گروه نیز در پشت کاندیدای خامنه ای قرار نگرفتند و اصولا رای نیز ندادند و بدین ترتیب کاندید موردعلاقه خامنه ای که رئیسی بود انتخاب نشد.  این انتخابات برای خامنه ای یک پیروزی داشت که تعداد زیادی از مردم شرکت کردند و بدین ترتیب در رسانه های کشورهای دیگر اعلام شد تعداد زیادی برای رای دادن آمدند و شکست آن این بود که خامنه ای احساس می کند که قدرت کنترل خود را به روحانی از دست داده است بهمین دلیل ترس وجودش را گرفته و با تاکتیک جدیدی اعلام خطرمی کند که دو گروه نشویم و باید قدرت نظام انقلابی اسلامی را به جهانیان نشان دهیم و شروع نموده ترس و وحشت را هم در مردم بوجود آورد و با طرحهایی مانند داعش و اعلام آتش به اختیار(جهاد قدرت) به مزدوران خود دستور می دهد که از قدرت خود استفاده کنند و مخالفین را به آتش بکشند و این کار بی قانونی ترین طریق حاکمیت در یک کشور می باشد. خامنه ای برای تقویت ماندگاری خود حتی به افرادیکه با او کمی اختلاف سلیقه دارند ولی در بیشتر جنایات رژیم با او شریک بودند نیز رحمی نمی کند. اگر او با خودی این کارها را انجام میدهد وای بحال آزادی خواهان و فرزندان ایران که صدها برابر بدتر عمل خواهد نمود . او شمشیر را برای همه بخاطر قدرت از رو بسته است.
نکته جالب دیگر آن است که هرچندسال نمایش انتخابات برای دولت دست نشانده انجام می شود در حالیکه در قسمت قضائی هیچ انتخاباتی صورت نمی گیرد  و تعدادی آخوند بی سواد و غیرملی آزادیخواهان ایرانی را به زندان و یا کشتارگاه ها می فرستند و وقتی هم از رئیس دولت و نمایندگان مجلس سئوال می شود که چرا و به چه دلایلی افراد دستگیر می شوند می گویند که ما مسئول این قسمت نیستیم و قوه قضائیه جدا عمل می کند که در راس آن خامنه ای است.
در پایان باید به یک نکته از صحبت خامنه ای بیشتر توجه کنیم که ایشان از اینکه 90 درصد مردم رای ندهندهراس دارد و احساس میکند که  در مقابل فشارهای بین المللی نمی تواند پایدار بماند و فکر می کند در آن زمان نگاهداری این رژیم غیر ممکن خواهد بود. بنابراین بیائیم حداقل با رای ندادن ها و همکاری نکردن با رژیم وکم کاری کردن باعث تضعیف آنان گردیم. این رژیم و شخص خامنه ای باید بداند که حرکت های تروریستی مآبانه او  نمی تواند ایرانیان را در بند نگاه دارد و توجه داشته باشد که مردم متوجه اعمال غیر دمکرات و وحشیانه او و دولت های وابسته این رژیم هستند و دیر یا زود به آزادی خواهند رسید.

پاینده ایران
دکتر جاوید جوان

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran4.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image18.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید