1.     بیش از 5سال است که داعش در سوریه می جنگد و در ضمن هیچ کاری با رژیم ایران نداشت.
2.    بلافاصله پس از گفتگوهای دولت امریکا و کشورهای عربی ودرست در بدترین وضع قدرتی داعش درسوریه، یک باره داعش وارد ایران شده است.
3.    اگر قرار بود داعش واقعا کاری در قبر خمینی انجام دهد درست دو و سه روز قبل از این حادثه قبر خمینی پر جمعیت بود که کاری نکردند.
4.    چرا انفجار در خارج قبر خمینی صورت میگیرد شاید برای اینکه به ساختمان اسیب نرسد و درهمان موقع نیزفیلم گرفته می شود.
5.    عربی صحبت کردن این اشخاص درست مثل زبان آخوندی ایرانی ها بود.


6.    داعش چقدر قوی شده که در جریان عملیات فیلم کشتارشان را از اینترنت پخش می کنند آنهم از اینترنت کم سرعت رژیم ایران.
7.    آنقدر شهر شلوغ است که هر سازمانی در جریان این حملات حرف خودش را می زند. کشته شدگان را از 2تا12و سپس تا 17اعلام می کنند و زخمی ها هم بین 20تا 30نفر اعلام می شود.
8.    این رژیم مثل همیشه دارد مردم را می ترساند که بگوید ما حلقه های مختلف امنیتی داریم و نمی گذارند هیچ گروه مخالف کاری انجام دهد و همین طور که می بینید ما آنها را از بین می بریم.
9.    امیدواریم که رژیم از این رویداد استفاده نکند و سعی ننماید مخالفین خود را که در جهت آزادی ایران تلاش می کنند بنام داعش از بین ببرد.
10.     چند روز پیش علی خامنه ای گفت که جنگ مزایای زیادی دارد. باید از ایشان پرسید مقصودتان ازپایداری رژیم و سرگردانی مردم است؟
11.     تا آنجا که از داخل مجلس خبر داده اند جلسه کاری مجلس بدون وقفه ادامه داشته است.
12.     ما هنوز ندیدیم یکی از مسئولان مملکت یک دسته گل در محل حادثه بگذارد ولی درعوض خامنه ای گفته است که این ترقه بازی بوده. در واقع افراد بیگناهی که خونشان ریخته شده است بیش از یک ترقه ارزش نداشته اند.
13.     این رژیم با حادثه آفرینی ، 38سال پیش قدرت را بدست گرفت و هر زمانی احساس ضعف کرد به حادثه آفرینی روی آورد و مردم ایران را سرکار گذاشت.
14.     اکنون که متوجه شده ممکن است از طرف کشورهای عربی و دولت امریکا در فشار سیاسی قرار گیرد میخواهد بگوید که شماها تنها نیستید که مورد غضب داعش هستید بلکه ماهم در جرگه شماها قرار داریم و حالا بیائید باهم همکاری کنیم و دیگر با ما دشمن نباشید.
15.     امیدوارم که بتوانید بقیه شامورتی بازی این رژیم را خودتان حل وفصل کنید .این رژیم اکر بجای این کارها به مشکلات مملکت میرسید نیازی به چنین کارهائی نداشت.

پاینده ایران
دکتر جاوید جوان

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

hafez2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image17.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید