این فیلمی هست که می گویند دوربینهای مداربسته مجلس گرفته اند دو نفر با مسلسل و یک نفر با کلت از مقابل دوربین رد می شوند. هم صورتشان پوشیده نیست و هم گوینده می گوید ساختمانی که براحتی می توان وارد آن شد..

حالا به این فیلم زیر نگاه کنید که یکی از مجروحان این حادثه جریان تیرخوردن خود را شرح می دهد. او میگوید تروریست ها صورت خودشان را پوشانده بودند. حتی یک خودکارهم نمی توان وارد ساختمان کرد چگونه اسلحه بزرگ را وارد کردند

کدام یک دروغ می گوید؟ و چرا

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

iran13.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image20.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید