الا ای دوستان فصل بهاران
صفا دارد میان جمع یاران

همه با هم بسوی دشت و صحرا
خوش است بیرون شدن با همقطاران

بسوی باغ و صحرا میکشد دل
میان لاله ها با گلعزاران

خوش است با دلبر شیرین زبانی
نشستن خوش کنار جویباران


بگوش آید ز هر سو نغمه ای خوش
نوای بلبلان بــر شــاخســاران

ولیکن بلبلان نغمه پرداز
شدند خود طعمه ی جغد جماران

بهاری را که ملت آرزو داشت
خزان کردند قوم حیله کاران

حذر کن از ریای زاهد و شیخ
بیا بنشین به بزم می گساران

در میخانه را بستند به ظاهر
گشادند دکه ی تزویر کاران

مشو نوید اگر فتوا دهد شیخ
بجرم یک پیاله سنگساران

بجای عیش و شوروشوق و شادی
شـده ایـران فـضا ی سـوگو اران

جوانان وطن را کنج زندان
شکنجه میکنند این جیره خواران

در و دیوار و سنگفرش خیابان
بشد گلگون  ز خون گلعزاران

سرور نوجوانان را گرفتند
بدستور رئیس روضه داران

بشهتی را که میدادند نویدش
جهنم شد بدست دین داران

عدالت را که ملت در پیش بود
سرابی شد بدشت شوره زاران

خدایا من در این فکرم شب و روز
رها کی میشویم زین جهل کاران؟

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

Image1071.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image17.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید