مائیم که طعم تلخ حقایق چشیده ایم
بر جان خود بلای فروان خریده ایم
با آنکه از عنایت حق رنج برده ایم
خود را بدست رنج و ملامت سپرده ایم
ما اشگ شمع آتش در جان گرفته ایم
با درد ورنج و سوزش آن خو گرفته ایم
بی ترس و بیم در پی راستی بسر دوان
جان بر کفانه طریق صداقت گرفته ایم


پروانه ایم که در راه وصل یار
در جستجوی به هر شهر و هر دیار


درفکر کولبرانیم که از بهر لقمه نان
پای برهنه میروند تا فدا نمودن جان
و
اینانکه پیروان دروغ و ریا و قساوتند
پرورده های مکتب شوم امــا مــتـند


بیگانه اند و دشمن ایرانیان پاک
مزدور و سینه چاک ولی فقاهتند


چون محمل تجاوز وفسق و فجور و ظلم
هم خود فروش و مجری قتل و جنایتند

 

م. روشنی « سیروس» آبان 3758 ایرانی

 

 

 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت افراد در نهاد مردمی به سه صورت پشتیبانان حقیقی ، پشتیبانان حقیقی درسایه و یا پشتیبانان مستعار می باشد. هم میهنان ساکن در ایران فقط می توانند به عضویت مستعار نهاد مردمی در آیند.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

 سیمای نهاد مردمی

سیمای نهاد مردمی هر یکشنبه و آدینه در فیس بوک بطور زنده اجرا و همزمان از رادیو نارمک پخش می شود 

یکشنبه ها و آدینه ها این برنامه از ساعت 12 نیمروز غرب امریکا برابر با 21 اروپای مرکزی و 11 و نیم شب ایران آغاز می شود و  برنامه های یکشنبه همزمان از شبکه تلویزیونی اندیشه نیز پخش و در طول هفته بازپخش می شود.

برای بازدید برگه فیس بوک نهاد مردمی اینجا کلیک کنید

Image4.jpg
 سرزمینمان ایران  مبارزات ملت ایران آرشیو سیمای نهاد مردمی